Nordens utrikesministrar: Tjetjenien skall behandlas på EU-Ryssland-toppmötet

“Tjetjenien blir en viktig fråga på det kommande toppmötet mellan Europeiska unionen och Ryssland.”, konstaterade de nordiska utrikesministrarna på en gemensam presskonferens som hölls i samband med Nordiska rådets session på torsdagen i Helsingfors.
“Denhär gången är även Ryssland angeläget att ta upp frågan. Kampen mot terrorismen förtjänar allt möjligt stöd. Man bör dock komma ihåg att den tjetjenska frågan inte på ett hållbart sätt kan avgöras militärt. Det behövs politisk dialog och politiska lösningar”, sade utrikesminister Erkki Tuomioja. Utrikesrådet Birger Riis Jörgensen som representerade Danmarks utrikesminister Per Stig Möller ansåg inte sitt land ha blivit utsatt för påtryckning från rysk sida. “Rysslands och Danmarks olika åsikter om den i Köpenhamn arrangerade tjetjenkonferensen inverkar inte på toppmötet mellan EU och Ryssland. En praktisk lösning var att flytta mötet från Köpenhamn till Bryssel”, konstaterade Riis Jörgensen. Utrikesminister Möller kom inte till Helsingfors pga brådskande arbetsuppgifter.
Nordiska rådet uttryckte för sin del sitt stöd för Danmark. I ett uttalande poängterar rådet att församlings- och yttrandefrihet är grundrättigheter i ett demokratiskt samhälle och ingen nordisk eller demokratisk regering kan förbigå dessa eller förhindra arrangerande av en laglig konferens.

Vid utrikesministermötet behandlades även frågan om hur den israeliska regeringskrisen inverkar på fredsprocessen i Mellanöstern.
- De inom palestinerområdena uppförda kolonierna blev den stubbe som Sharons regering snubblade på. På kort sikt kan en smal, högerinriktad regering leda utvecklingen t.o.m. i negativare riktning. Det vore viktigt att få igång en sann fredsprocess. Att uppgöra kolonier befrämjar inte freden, sade Sveriges utrikesminister Anna Lindh.

Ordförandelandet för Nordiska rådet Norges utrikesminister Jan Petersen berättade att utrikesministermötet även behandlade EUs och Natos utvidgning, situationen i Irak och internationella krigsförbrytardomstolen i Haag. Norge och Island, som står utanför EU, framförde sin oro för att unionens utvidgning skulle leda till en försvagning av EES-avtalet. Särskilt Islands representant, miljöminister Siv Fridleifsdottir hoppades på solidaritet från Finlands, Sveriges och Danmarks sida, så att Island i samband med utvidgningen inte skulle bli lidande av nya tull- och fiskebestämmelser. “Vi vill inte på förhand ta ut något från pågående förhandlingar, men vi förstår Islands och Norges synpunkter och utgår från att nya avtal inte får bli sämre än de nuvarande”, sade utrikesminister Tuomioja.


Pohjoismaiden neuvosto
pohjoismainen yhteistyö