Nordiska säkerhetsmyndigheter samlas i Helsingfors 8.–9.6.2016

Nordiska säkerhetsmyndigheter samlas i Helsingfors 8.–9.6.2016

Nationella säkerhetsmyndigheten i Finland (NSA) står värd för ett möte för de nationella säkerhetsmyndigheterna i Norden.

På mötet som arrangeras i Helsingfors deltar företrädare för alla nordiska länder. På mötet diskuteras frågor som gäller hanteringen av säkerhetsklassificerad information.

De nordiska länderna har 2010 ingått ett generellt säkerhetsskyddsavtal om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och undertecknat flera samarbetsprotokoll om informationssäkerhet.

Från Finland deltar i mötet förutom NSA också försvarsministeriet, Huvudstaben, Skyddspolisen och Kommunikationsverket.Ytterligare information: Tarja Laitiainen, chef för Nationella säkerhetsmyndigheten, tfn  +358 295 351211

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi