Nordiska utrikesministrarna bekymrade över rasismen

De nordiska utrikesministrarna gav vid sitt Helsingforsmöte ett uttalande om att de stöder målsättningarna av FN:s världskonferens mot rasism som börjar i Durban på fredag. I uttalandet underströks det att Norden på alla vis kommer att medverka till en framgångsrik konferens i Durban.


De nordiska länderna har aktivt deltagit i förberedelserna till konferensen i Durban. Under det förberedande stadiet har det varit meningsskiljaktigheter om huruvida läget Mellanöstern borde behandlas på konferensen. Enligt EU borde anti-semitism och holocaust inte behandlas i samband med konflikten i Mellanöstern.

Den nordiska ländernas syn på läget i Mellanöstern följer EU:s godkända gemensamma linjer. –Vi är bundna till FN:s resolutioner. Vi skulle gärna vilja se en fredlig lösning på situationen, säger Sveriges utrikesminister Anna Lindh i dag i Helsingfors.

Enligt Erkki Tuomioja är läget i Mellanöstern ständigt framme vid EU:s utrikesministermöten.

<a>Danmark håller fast vid tidtabellen för EU:s utvidgning

Efter det egna mötet träffade de nordiska utrikesministrarna sina baltiska kolleger i det årliga Nordic-Baltic 8 mötet. De viktigaste ärendena var EU:s och NATO:s utvidgning.

Danmarks utrikesminister, Mogens Lykketoft, underströk att Danmarks mål är att slutföra EU förhandlingarna med Baltikum under år 2002. Tidtabellen är densamma som slogs fast under toppmötet i Göteborg i juni. Danmark innehar EU:s presidentskap under den senare halvan av år 2002.

Utrikesministrarnas nästa Nordic-Baltic 8 möte arrangeras i Estland. Tidpunkten för mötet bestäms senare.

Tilläggsinformation angående de nordiska och baltiska utrikesministermötena ger Caj Söderlund, tfn 1341 5659, caj.soderlund@formin.fi

Bandning av utrikesministrarnas presskonferens kan höras som RealAudio genom länkan nedanför.


EU
NATO
pohjoismainen yhteistyö