Pohjoismaat tukevat naisten ja tyttöjen oikeutta päättää kehostaan ja tulevaisuudestaan

Pohjoismaat tukevat naisten ja tyttöjen oikeutta päättää kehostaan ja tulevaisuudestaan

Toukokuussa on kulunut 50 vuotta siitä, kun lisääntymisterveysoikeudet ensimmäistä kertaa tunnustettiin YK:n ihmisoikeuskonferenssissa vuonna 1968.

Kuluneiden viiden vuosikymmenen kuluessa syntyvyys on puolittunut ja on nyt globaalisti 2,5 lasta naista kohden. Samalla yli 200 miljoonalta naiselta maailman köyhimmissä maissa puuttuu yhä mahdollisuus päättää lapsiluvustaan, muistuttavat Pohjoismaiden kehitysministerit yhteisessä aihetta käsittelevässä puheenvuorossaan.

Suomi, Tanska, Norja ja Ruotsi ovat antaneet vahvasti tukea YK:n väestörahaston UNFPAn työlle ja olleet aktiivisia vuosi sitten perustetussa, naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia edistävässä SheDecides –liikkeessä. Kehitysministerien yhteinen puheenvuoro aiheesta julkaistiin Teheranin ihmisoikeuskonferenssin vuosipäivänä 13.5. Norjan Dagbladet-sanomalehdessä. Sen englanninkielinen versio löytyy linkin takaa:

1968: a revolutionary year – also for reproduction