Representanter för små EU-länder i möte i New York


New York, 24. 9. (FNB - Päivi Sinisalo) En grupp små och medelstora EU-länder sammanträdde till möte sent på tisdagskvällen för att diskutera utkastet till EU:s nya konstitution, utarbetat av EU:s så kallade framtidskonvent. Mötet ägde rum i New York, där representanter för bland annat EU-länderna deltog i FN:s generalförsamling.

Mötet sammankallades av Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja och Österrikes utrikesminister Benita Ferrero-Waldner. Representanter för 19 olika länder deltog i mötet, som ägde rum i Finlands FN-representation.

- Vi är ingen egentlig grupp. Vi har helt enkelt bara samma sätt att se på ett antal saker, sade Tuomioja efter mötet.

Mötet var en förberedelse inför den så kallade regeringskonferensen som inleds i Rom nästa månad. Under regeringskonferensen skall EU-länderna utarbeta och finslipa den slutgiltiga versionen av EU:s nya konstitution.


Preciseringar och förbättringar


- Det handlar inte om att riva upp utkastet. Vi vill diskutera vissa frågor, sade Tuomioja.
- Vi vill ha förklaringar, preciseringar och göra förbättringar.

Mötet resulterade inte i något gemensamt slutdokument eller uttalande.

Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder har avrått andra EU-länder från att peta i framtidskonventets utkast och uppmanat dem godkänna utkastet som sådant.

De små och medelstora länderna har krävt att varje medlemsland i EU bör ha en egen kommissionär. I utkastet föreslås dock att antalet kommissionärer bantas ned från nuvarande 20 till 15, samtidigt som antalet medlemmar i EU växer från 15 till 25. Vidare vill många länder ännu diskutera planerna på en president för EU.EU