Petteri Taalas vald till generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen

Petteri Taalas vald till generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen

Meteorologiska institutets generaldirektör Petteri Taalas har valts till generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen (WMO) för perioden 1.1.2016–31.12.2019.

Petteri Taalas och den avgående generalsekreteraren Michel Jarraud
Petteri Taalas och den avgående generalsekreteraren Michel Jarraud

 Valet av en finländsk generalsekreterare ger oss internationell synlighet och ökar vår betydelse i FN. Samtidigt ger detta oss en ny möjlighet att påverka WMO:s verksamhet. Utnämningen gynnar också finländska företag inom klimat-, vatten- och meteorologisektorn samt forsknings- och utvecklingsverksamheten och myndigheterna, säger utrikesminister Timo Soini.

Generalsekreterarvalet förrättades vid WMO:s  generalförsamling i Genève den 4 juni 2015. Vid valet gavs 154 röster, av vilka Petteri Taalas fick 117. För valet krävdes två tredjedelar av rösterna. Kandidaterna kom från Sydafrika, Indien, Ryssland och Finland.