Peru och Finland delar åsikt i många viktiga frågor

“Peru och Finland delar åsikt i många viktiga frågor som Irak, Mellanöstern, klimat- och miljöpolitiken, den hållbara utvecklingen och FNs roll”, konstaterade Perus utrikesminister Allan Wagner Tizon på en presskonferens i Helsingfors på fredagen. I presskonferensen deltog även minister Wagner Tizons värd, utrikesminister Erkki Tuomioja. Enligt Minister Tizon är det viktigt att eventuella krigsåtgärder gentemot Irak är förankrade i FNs säkerhetsråds beslut. Peru är mycket oroat för klimatförändringarna vilka hotar bl.a Anderna, sade ministern.

Under sitt Finlandsbesök träffade Perus utrikesminister även republikens president, utrikeshandelsminister Jari Vilén och representanter för undervisningsministeriet och industrin. Wagner Tizon ansåg det samarbetet mellan Peru och Finland inom utbildning vara mycket viktigt. “Utbildning är en centra faktor i kampen för högre levnadsstandard och demokrati”, sade han. Han diskuterade det ekonomiska samarbetet mellan utrikeshandelsminister Vilén och hoppades att en stor finländsk affärsdelegation kunde besöka Peru, t.ex. i samband med president Halonens besök i Latinamerika nästa år. Peru har sina problem, men den ekonomiska krisen i Argentina har lyckligtvis inte haft större inverkan, berättade Wagner Tizon.

Utrikesminister Wagner Tizon och fru Julia De Wagner tog även tillfället i akt att bekanta sig med finländsk kultur genom besök i bl.a kompositör Joonas Kokkonens hem Villa Kokkonen, konstnär Pekka Halonens Halosenniemi och Gamla stan i Borgå. Utrikesministern med följe lämnade Finland på söndagenilmansuojelu