Myanmar behöver kompetenta lärare

Myanmar behöver kompetenta lärare

En fjärdedel av Myanmars 380 000 lärare är obehöriga. Finland stöder landets omfattande utbildningsreform och lärarutbildning.

Pojkarna mäter temperature på lektionen i fysik och kemi. Bild: Liisa Takala

Tio blivande lärare stirrar på en termometer. Pojkarna mäter temperaturer, flickorna skriver upp resultaten i häften. Det pågår en lektion i fysik och kemi vid institutionen för lärarutbildning i Thingungyu i Yangon. De 17-åriga studenterna har som uppgift att undersöka variationer i volymen hos vatten och järn i olika temperaturer.

Utbildningssektorn i Myanmar står inför stora förändringar. Statskansler Aung San Suu Kyis regering har beslutat att det hör till huvudmålen att reformera utbildningssystemet och höja kvaliteten på undervisningen. Myanmar placerar sig för närvarande på nästsista plats i en jämförelse av utbildningen i Asien. En fjärdedel av landets 380 000 lärare är obehöriga. Bara hälften av alla barn går ut grundskolan, på landsbygden bara en tredjedel. Sju procent av befolkningen är högutbildade, när antalet högskoleutbildade i Finland är 30 procent. Lärarutbildningen står inför stora reformer, den ska bland annat förlängas från två år till fyra. Samtidigt ska landet skriva nya läroplaner både för skolorna och för lärarutbildningen. Finland stöder Myanmars reformer med medel för utvecklingssamarbete.

Engelska filmer

Kyal Sin Tun viker en skjorta i sitt rum. Bild: Liisa Takala

Sjuttonåriga Kyal Sin Tun står och viker en skjorta i sitt rum. I det lilla rummet i studenthemmet bor tre blivande lärare. Rummet är fullt eftersom antalet pojkar vid lärarutbildningen ökats. Tidigare var 20 procent av studenterna pojkar, men regeringen har för avsikt att höja andelen till 50 procent.

”Jag vill bli engelskalärare på högstadiet. Jag blev intresserad av engelska när mina storasystrar spelade musik och visade filmer på engelska för mig”, berättar Sin Tun.

Om ett halvt år kan han ansöka om lärarbehörighet. Sin Tun är andraårsstuderande och har under sin studietid hållit en enda övningstimme för elever.

”Innan jag började studera visste jag inte vad lärarjobbet går ut på. Nu väntar jag mycket på att få arbeta med barn.”

Finland stöder bland annat lärarutbildningen i Thingungyun genom Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Det finns mycket att göra.

”Lärarutbildningen går fortarande till största delen ut på föreläsningar och utantilläxor. Studenterna får väldigt lite övning i det praktiska arbetet”, säger Unescos expert på lärarutbildning Dagny Fosen.

De 18-åriga nyutexaminerade lärarna hamnar ofta i lågstadieskolor på landsbygden utan några praktiska erfarenheter av att undervisa. Ofta har läraren och eleverna inget gemensamt språk.

Det finns också mycket att göra när det gäller undervisningsmaterialet och utrustningen. Många av lärarstuderandenas böcker är från 1990-talet. Datorer finns sällan och om de finns så fungerar de inte.

”Mycket undervisningsmaterial är på engelska. Studenternas engelska är inte nödvändigtvis så bra och deras tid går åt till att tyda materialet med hjälp av ordböcker.”

Finland stöder utbildningen

Minister Mykkänen diskuterade hur undervisningens kvalitet kan förbättras med landets undervisningsminister Myo Thein Gyi. Bild: Liisa Takala

Finland började stödja Myanmars undervisningssektor 2014. Utbildningen hör till Finlands viktigaste områden för utvecklingssamarbete vid sidan om skogssektorn. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen reste till Myanmar i början av februari för att främja exporten och utvecklingssamarbetet. Minister Mykkänen diskuterade hur undervisningens kvalitet kan förbättras bland annat med landets undervisningsminister Myo Thein Gyi.

”God undervisning börjar med goda lärare. Därför är det viktigt att Finland stöder lärarutbildningen i Myanmar. Vi är kända för vårt skolsystem och vi har stark kompetens”, säger Mykkänen.

Finlands stöder Myanmars utbildningssektor

Finland finansierar Unescos lärarutbildningsprojekt med 3,25 miljoner euro under åren 2017–2020. Arbetet går ut på att förnya lärarutbildningen, dess förvaltning och kvalitet samt att främja de mänskliga rättigheterna och jämlikhet.

Finland stöder också Världsbankens utbildningsprojekt med över 7 miljoner euro fram till 2020. Arbetet siktar på att öka antalet barn som går ut lågstadiet och fortsätter i högstadiet och att förbättra resultaten.

Rädda barnens projekt för småbarnspedagogik har pågått i landet sedan 2015. Det har förbättrat undervisningens kvalitet bland annat genom att utbilda myndigheterna.

Minttu-Maaria Partanen