Förnyande av pass en av de viktigaste konsulära tjänsterna

Förnyande av pass en av de viktigaste konsulära tjänsterna

Har utlandsfinländarna möjlighet att sköta sina ärenden vid Finlands beskickningar även i framtiden, frågades det vid diskussionsevenemanget om ändringen av lagen om konsulära tjänster. Till ändringen av lagen kan man ännu till och med den 31 maj ta ställning i enkäten på Dinasikt.fi.

Bild: Meri-Tuuli Nevala
Jurist Minna-Kaisa Liukko betonade vikten av samarbete i lagberedning. "Då alla organ ges möjlighet att yttra sig och tas i beaktande får man goda och i praktiken fungerande lagstiftningslösningar."
Jurist Minna-Kaisa Liukko betonade vikten av samarbete i lagberedning. "Då alla organ ges möjlighet att yttra sig och tas i beaktande får man goda och i praktiken fungerande lagstiftningslösningar."

Både på grundval av svaren vid diskussionsevenemanget och på svaren hittills i Dinasikt.fi tjänstens enkät är förnyandet av pass en av de viktigaste konsulära tjänsterna såväl för utomlands boende som för utomlands resande finländare. På basis av enkätresultaten och diskussionsevenemanget kan man tolka det så att i synnerhet det personliga inlämnandet av passansökan utomlands har orsakat problem, framför allt i länder där avstånden är långa.

För att säkra tillgången till passtjänster även i framtiden presenterade utrikesministeriets jurist Minna-Kaisa Liukko som en lösning att användningen av den så kallade passportföljen skulle öka.  Passportföljen är ambassadens ambulerande punkt för inlämnande av passansökan som vanligtvis ordnas hos honorärkonsuler. Tillgången till tjänster kunde också tryggas med så kallade lap top-ambassader, vars inrättande det nya lagförslaget skulle möjliggöra.  Detta skulle innebära att Finland kunde ha en mindre representation än förr i vissa länder.

Det nya lagförslaget om konsulära tjänster skulle möjliggöra ett flexibelt och effektivt arrangemang av konsulära tjänster i framtiden. Enligt den nuvarande lagen bör varje finländsk utlandsbeskickning  erbjuda alla i lagen fastställda tjänster. Då den nya lagen träder i kraft kunde utrikesministeriet centrera tjänster till vissa beskickningar enligt behov och efterfrågan. Tjänster för nödställda finländare skulle dock även i fortsättningen produceras vid den beskickning som det ifrågavarande konsulära fallets allvar och grad av brådska förutsätter. 

Säg din åsikt om det nya förslaget i webbtjänsten Dinåsikt.fi till och med den 31 maj.

Läs också: