Pasi Tuominen till chef för allmänhetstjänster

Pasi Tuominen till chef för allmänhetstjänster

Statsrådet beslutade den 1 juli 2015 att utnämna utrikesrådet Pasi Tuominen till chef för allmänhetstjänster vid utrikesministeriet. Tuominen tillträder uppgiften den 1 januari 2016.

Pasi Tuominen

För närvarande arbetar Tuominen som chef för ambassaden i Budapest. Tidigare har Tuominen bl.a. varit chef för enheten för konsulära ärenden vid rättsavdelningen och chef för enheten för konsulära ärenden vid allmänhetstjänster. Han har också arbetat vid Finlands beskickning i Stockholm.

Tuominen inledde sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1997.

Ytterligare information: Ambassadråd Mika Koskinen, tfn +358 29 535 1434.