Pandemia asettaa uusia vaatimuksia myös rauhantyöhön

Pandemia asettaa uusia vaatimuksia myös rauhantyöhön

Osana YK:n 75-vuotisjuhlavuotta, ulkoministeriö tukee World Leadership Alliance – Club de Madrid (WLA CdM) ja Crisis Management Initiative (CMI) yhteistyössä 6.-8.10.2020 järjestämää keskustelutilaisuutta Multilateralism, Peace and Security – Strengthening the Rules-Based Multilateral Framework to Sustain Peace

Tilaisuuden planssi, kuvassa käsi, joka katkaisee kaatuvat dominolaatat. Alalaidassa järjestävien tahojen logot.

Tilaisuus kokoaa virtuaalisiin saleihin entisiä valtiojohtajia ja rauhanvälittäjiä keskustelemaan rauhanvälityksen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Presidentti Tarja Halonen puhuu monenkeskisen järjestelmän merkityksestä rauhalle ja turvallisuudelle, pääministeri Esko Aho puolestaan yksityissektorin roolista rauhan edistämisessä. Tilaisuuden avaa CMI:n puheenjohtaja Alexander Stubb ja avajaispuheen pitää ulkoministeri Pekka Haavisto.

Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti. Voit seurata keskustelua osoitteessa https://finland.dialoguescdm.org/register/. Ohjelman löydät Club de Madridin sivuilta.
 

Uusia keinoja rauhanprosessien vahvistamiseksi

YK:n 75-juhlavuosi on hyvä ajankohta tarkastella aikaisempia toimintamalleja ja pohtia suosituksia tulevaan. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus täyttää 20 vuotta, mutta naisten määrä rauhanprosesseista ei juuri ole kasvanut. Lisäksi kestävän kehityksen Agenda 2030 toimeenpano rauhan ja vakauden lisäämiseksi vaatii vielä työtä. Tapahtuman keskusteluista kerätään politiikkasuosituksia YK:n rauha ja turvallisuus -työn vahvistamiseksi ja asetettuihin tavoitteisiin vastaamiseksi. Samalla pohditaan koronapandemian pitkän aikavälin seurauksia rauhanprosesseille. 

Keskusteluilla haetaan innovatiivisia toimintatapoja pandemian aikaiseen ja jälkeiseen todellisuuteen, jossa vaaditaan uudenlaista verkostoitumista, koordinaatiota ja osallistamista rauhan ja vakauden edistämiseksi sekä ylläpitämiseksi. Tavoitteena löytää uusia tapoja kasvattaa naisten osallistumista rauhanprosesseihin, rauhansopimusten toimeenpanoon ja päätöksentekoon, arvioida yksityissektorin ja teknologian rooli konfliktinehkäisyssä ja rauhanrakentamisessa sekä kehittää strateginen lähestymistapa alueellisten ja erikoistuneiden järjestöjen (esim. AU, EU, ETYJ, OAS) roolin kasvattamiseksi rauhantyössä. 

Monenkeskisen yhteistyön merkityksellistä roolia ja käytännön toimintatapoja rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi on tärkeä ylläpitää ja päivittää. Koronaviruspandemia vaatii kansainväliseltä yhteisöltä uudenlaisia toimintamalleja rauhan säilyttämiseksi ja rauhanprosessien eteenpäin viemiseksi.

 

The World Leadership Alliance, Club de Madrid (WLA-CdM) on entisten demokraattisten valtiojohtajien verkosto, johon kuuluu 112 jäsentä yli 70 valtiosta. Verkoston tavoitteena on edistää demokraattisia arvoja, oikeusvaltiokehitystä ja kansalaisten hyvinvointia. Presidentit Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen sekä pääministeri Esko Aho ovat WLA-CdM jäseniä.

Crisis Management Initiative (CMI) on suomalainen konfliktinratkaisujärjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja epävirallisen neuvottelun ja vuoropuhelun avulla. Rauhannobelisti Martti Ahtisaari perusti järjestön presidenttikautensa jälkeen vuonna 2000. Nykyisin CMI on yksi maailman johtavista toimijoista alallaan.