Päivi Kaukoranta valittu kansainvälisen rikostuomioistuimen sopimuspuolikokouksen puheenjohtajaksi

Ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta on valittu Kansainvälisen rikostuomioistuimen (International Criminal Court, ICC) sopimusvaltioiden kokouksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2024-2026.

”ICC on keskeinen osa sääntöperustaista monenkeskistä järjestelmää. Se on ainoa pysyvä kansainvälinen rikostuomioistuin, joka voi saattaa kaikkein vakavimpiin, koko kansainvälistä yhteisöä koskettaviin rikoksiin syyllistyneet vastuuseen, henkilöiden virallisesta asemasta riippumatta. Sopimuspuolikokous kerää valtiot yhteen keskustelemaan siitä, miten ICC:tä voidaan vahvistaa ja kehittää”, Kaukoranta toteaa.

Haagissa toimiva ICC käsittelee joukkotuhontarikoksia, sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja hyökkäysrikoksia. Sen toiminta pohjaa 25 vuotta sitten hyväksyttyyn Rooman perussääntöön.

Päivi Kaukoranta. Kuva: UM/Kimmo Räisänen

Kansainvälisen rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden kokous (Assembly of States Parties, ASP) vastaa ICC:n toiminnan pohjana olevan sääntelyn, erityisesti Rooman perussäännön, kehittämisestä ja muuttamisesta. Lisäksi sopimusvaltioiden kokous päättää ICC:n budjetista ja valvoo sen hallintoa. Sopimusvaltioiden kokous myös valitsee ICC:n tuomarit, syyttäjän ja apulaissyyttäjät.

”Suomi on ollut aina vahvasti sitoutunut ICC:hen. On ilo ja kunnia tulla valituksi tehtävään, jossa voin olla tukemassa tuomioistuimen ja sopimusvaltioiden tärkeää yhteistyötä.”

Päivi Kaukoranta on aloittanut ulkoministeriön palveluksessa vuonna 1989 ja toiminut muun muassa ministeriön oikeuspäällikkönä ja Suomen-Haagin-suurlähettiläänä. Nykyisin hän toimii Kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikkönä.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC

  • Haagissa sijaitsevan tuomioistuimen toiminta alkoi vuonna 2002. Rooman perussääntöön on tähän mennessä sitoutunut 124 valtiota.
  • Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat henkilöiden tekemät vakavat rikokset: joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja hyökkäysrikos.
  • ICC ei ole YK:n alainen, mutta ne toimivat läheisessä yhteistyössä.
  • Suomi on kuulunut alusta lähtien ICC:n tukijoiden joukkoon.
  • Suomalainen Erkki Kourula toimi tuomioistuimen tuomarina vuosina 2003–2015.