Päivi Kannisto har utnämnts till chef för enheten för fred och säkerhet vid FN:s jämställdhetsorganisation UN Women

Päivi Kannisto har utnämnts till chef för enheten för fred och säkerhet vid FN:s jämställdhetsorganisation UN Women

Finländska Päivi Kantola har utnämnts till chef för enheten för fred och säkerhet vid FN:s jämställdhetsorganisation UN Women. Enheten ansvarar för samordningen av FN-temat kvinnor, fred och säkerhet, stöder freds- och säkerhetsfrämjande arbete i UN Womens fältkontor och genomför internationella initiativ och kampanjer. Kannisto inleder sitt arbete i organisationens huvudkontor i New York i början av september.

PäiviKannisto
Finländska Päivi Kantola har utnämnts till chef för enheten för fred och säkerhet vid UN Women.

För närvarande arbetar Kannisto vid utrikesministeriet som utvecklingspolitisk rådgivare med ansvar för jämställdhetsfrågor. Hon har lång arbetserfarenhet vid utrikesministeriet, vid FN och Crisis Management Initiative (CMI) både i Finland och utomlands. Hon har också arbetat i flera afrikanska länder under tio års tid. Kannisto är ekonomie magister.

"Kvinnornas roll och ställning före och efter konflikter och under konflikter har en stor inverkan på hur ett land klarar sig ur kriser och hur stabilt området blir. Finland har både personlig förståelse i frågan och erkänt internationellt kunnande av världsklass. Det lönar sig för Finland att vara en internationell aktiv påverkare och aktör inom detta område", säger Kannisto.

UN Women har som syfte att främja jämställdheten mellan könen och att förbättra kvinnors och flickors ställning och rättigheter. Kvinnors ledarskap och deltagande i ärenden som gäller fred och säkerhet samt humanitär verksamhet är en av tyngdpunkterna för organisationen.

Främjandet av jämställdheten mellan könen och av kvinnors och flickors rättigheter och ställning är en av prioriteringarna för Finlands utrikespolitik. Med sitt understöd på 20 miljoner euro var Finland i fjol UN Womens största allmänna finansiär. Finland har också finansierat organisationens projekt i flera länder.

Finländskt kunnande behövs i FN – rekryteringsevenemang  i Helsingfors den 28 maj

Under årens lopp har finländarna genom sitt kunnande gjort betydande insatser i FN:s verksamhet. Samtidigt har Finland kunnat främja viktiga målsättningar. Rekryteringen av finländare till FN-uppdrag främjas bl.a. genom expertverksamhet, stöd till finländska sökande och information.

Utrikesministeriet arrangerar tillsammans med Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) ett rekryteringsevenemang torsdagen den 28 maj kl. 17–19. Vid evenemanget i CIMO:s verksamhetslokaler berättar personalcheferna för UN Women och för FN:s befolkningsfond (UNFPA) om karriärmöjligheter i FN.

Ytterligare information: Päivi Kannisto, tfn 0295 350 964, paivi.kannisto@formin.fi, och Sirpa Heldán-Zambetakis, tfn 0295 351482, Sirpa.Heldan-Zambetakis@formin.fi (rekryteringsevenemanget)