Paasikivi återvände till Moskva

I samband med utrikesminister Erkki Tuomiojas Moskva-besök fredagen den 7 februari avtäcktes en porträttkopia av president J.K. Paasikivi på Finlands ambassad. Även Rysslands utrikesminister Igor Ivanov var tillstädes.

Konstnären Alexej Maximov-Nesterov har gjort en kopia av Eero Järnefelts porträtt av Paasikivi. Denne fungerade som Finlands ambassadör i Moskva 1940-41. Paasikivi var republikens president under åren 1946-56.

Maximov har med ett fotografi som utgångspunkt även målat ett porträtt av Eero A. Wuori, som var Finlands ambassadör i Moskva åren 1955-63. MeraVenäjä
kulttuuri