Generalsekreterare Unckel: Det nordiska samarbetet måste fungera

"Om man kan köra grävskopa i Finland, kan man göra det också i Sverige".

Så sammanfattade Nordiska ministerrådets nya generalsekreterare Per Unckel det nordiska samarbetets problem på en pressträff i Helsingfors på måndagen. I teorin fungerar medborgarnas Norden väl, men i praktiken finns det många problem, sa han.

Per Unckel började vid årsskiftet som generalsekreterare för Nordiska ministerrådet. Bakom sig har han en lång politisk erfarenhet i Sverige, som riksdagsman och minister för moderata samlingspartiet.

Medborgarnas Norden är en av Unckels tre programpunkter för att ge det nordiska samarbetet extra kick. Han hänvisade till ambassadör Ole Norrbacks utredning, i vilken det konstaterades finnas problem bl.a med beskattningen, tillgången till social- och hälsotjänster och examinas behörighet. Det sistnämnda problemet är faktiskt större när det gäller yrkesutbildningen än universitetsutbildningen. Man skulle kunna tro att om man i Finland har skaffat sig kompetens att köra grävskopa, så skulle det gälla även i Sverige, men så är det nödvändigt inte", konstaterade Unckel. Vi måste tackla dehär vardagliga, men mycket viktiga frågorna i praktiken, inte bara i festtalen. Jag tror också att vi kommer att förvandla ord till dåd, sade Unckel.

Generalsekreterarens andra programpunkt är behovet av ett aktivt nordiskt engagemang i det utvidgade, förändrade europeiska samarbetet. "En Europeisk Union med 25 medlemmar är något helt annat än en femton länders gemenskap. Vi har program och samarbetsformer. Vi har den nordliga dimensionen, Östersjörådet och Barents samarbetet. Vi måste intensifiera och målrikta samarbetet. När de baltiska länderna blir medlemmar av EU, blir de jämlika partners. Samarbetets karaktär förändras", påpekade Unckel.

Den tredje punkten han lyfte fram var betydelsen av det inoffciella samarbetet. Samarbete på olika nivåer för fram den nordiska identiteten, sade Unckel. Andra viktiga samarbetesfält är media, forskning och miljö. Tankarna går omedelbart till senaste dagars grekiska oljefartyg på Östersjön. "Jag är mycket orolig för situationen och ogillar den arrogans med vilken man tillåtit dessa fartyg att äventyra vår miljö. Det visar att Nordiska ministerrådets miljöprojekt är mycket viktigt", sade generalsekreterare Unckel.

Rapport av ambassadör Ole Norrbacks arbetsgrupp

pohjoismainen yhteistyö