Nya biträdande avdelningschefer till rättsavdelningen och informations- och kulturavdelningen


Pertti Harvola

Statsrådet har i dag utsett utrikesrådet Pertti Harvola och utrikesrådet Marcus Laurent till biträdande avdelningschefer vid utrikesministeriets rättsavdelning.

Marcus Laurent Harvola har hittills fungerat som chef för avdelningens linje för folkrättsfrågor och Laurent som chef för linjen för mänskliga rättigheter och konsulära ärenden. Vid utrikesministeriets organisationsreform som trädde i kraft i början av 2004 avskaffades linjeindelningen.

Christian Sundgren Utvecklingssamarbetsrådet Christian Sundgren har utsetts till andre biträdande avdelningschef vid informations- och kulturavdelningen. Han arbetade fram till årsskiftet som biträdande avdelningschef för utvecklingspolitiska avdelningen med ansvar för information och samarbete med medborgarorganisationer. Den utvecklingspolitiska informationen överfördes i början av 2004 till informations- och kulturavdelningen.