Nina Nordström ja Päivi Kairamo edistämään Euroopan neuvoston korruption ja terrorismin vastaista työtä

Kaksi Euroopan neuvoston alaista komiteaa sai samalla marraskuisella viikolla uudet suomalaispuheenjohtajat. Suomen pysyvä edustaja Euroopan neuvostossa, suurlähettiläs Nina Nordström valittiin Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen GRECOn sääntömääräisen komitean puheenjohtajaksi. Suurlähettiläs Päivi Kairamo taas Euroopan neuvoston terrorismin vastaisen komitean CDCT:n puheenjohtajaksi vuodelle 2022.

Korruptionvastainen työ vahvistaa oikeusvaltiota

Korruptionvastainen toimielin (GRECO - Group of States against Corruption) on yksi Euroopan neuvoston oikeusvaltiotoimielimistä. Se valvoo järjestön korruptionvastaisten rikos- ja siviilioikeudellisten sopimusten noudattamista jäsenmaihin tehtävillä maatarkastuksilla ja esittää suosituksia vastaamaan jäsenmaiden korruptionvastaisissa toimissa havaittuihin puutteisiin. Suomi on ollut maatarkastuksen kohteena yhteensä viisi kertaa, viimeksi vuonna 2017.

Nina Nordström
Suurlähettiläs Nina Nordström Kuva: Kimmo Räisänen

 GRECOn jäsenvaltioiden edustajista koostuvan sääntömääräisen komitean tehtävänä on muun muassa hyväksyä GRECOn ohjelma ja talouskehys ja huomauttaa julkisesti jäsenvaltioille, mikäli nämä jättävät GRECOn suosituksia toimeenpanematta.

“Euroopan neuvosto vahvistaa eurooppalaista oikeusvaltiota. Korruption estäminen on siinä oleellinen osa”, sanoo komitean vastavalittu puheenjohtaja, suurlähettiläs Nordström.

PÄivi Kairamo
Suurlähettiläs Päivi Kairamo

Terrorismia vastaan ihmisoikeuksia kunnioittaen

Terrorisminvastaisen yhteistyön suurlähettiläs Päivi Kairamo on valittu Euroopan neuvoston terrorismin vastaisen johtokomitean CDCT:n (Committee on Counter-Terrorism) puheenjohtajaksi vuodelle 2022.

CDCT vastaa Euroopan neuvoston terrorismin vastaisen työn koordinoinnista. Komitea neuvottelee ja valmistelee terrorismin vastustamista koskevia oikeudellisia välineitä sekä suosituksia ja suuntaviivoja terrorismin ennalta ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

"CDCT:llä on merkittävä rooli terrorismin vastaisen toiminnan kansainvälisten standardien asettajana, joka huomioi samalla ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen", sanoo suurlähettiläs Kairamo.

Euroopan neuvoston keskeiset oikeudelliset välineet terrorismin torjunnassa ovat yleissopimus terrorismin ennaltaehkäisystä sekä sopimuksen lisäpöytäkirja, joka edellyttää kriminalisoimaan mm. matkustamisen ulkomaille terroristisessa tarkoituksessa sekä sellaisen matkustamisen rahoittamisen, järjestämisen tai muun edistämisen.

 

Euroopan neuvosto

  • Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Järjestö perustettiin 1949, ja sillä on 47 jäsenvaltiota – siten se on esimerkiksi Euroopan unionia laajempi. 
  • Euroopan neuvoston perustehtävä on ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistäminen. Tärkeimpänä keinona tässä työssä ovat sitovat sopimukset ja niiden täytäntöönpanon valvonta.