Nimityksiä ulkoministeriössä

Valtioneuvoston yleisistunnossa määrättiin useita henkilöitä uusiin tehtäviin ulkoministeriössä Helsingissä.

Valtioneuvosto määräsi istunnossaan 11. elokuuta uusiin tehtäviin seuraavat henkilöt.

Apulaisosastopäällikkö, Eurooppa-osasto

Valtioneuvosto nimitti lähetystöneuvos Sari Lehtirannan ulkoasiainneuvoksen virkaan 20.8. lukien ja määräsi hänet ulkoministeriön Eurooppa-osaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 20.8.2022–31.8.2026.

Sari Lehtiranta
Sari Lehtiranta

Lehtiranta siirtyy tehtävään Geneven pysyvän edustuston pysyvän edustajan sijaisen tehtävästä. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla kehityspolitiikan yksikössä yksikönpäällikön tehtävissä.

Lehtiranta on ollut Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa Antici-virkamiehenä vuosina 20112014 ja Mertens-virkamiehenä 19972001 ja Pariisissa Suomen edustajana OECD:n kehitysapukomitea DAC:ssä vuodet 20072011.

Ulkoministeriön palvelukseen hän astui vuonna 1996. Koulutukseltaan Lehtiranta on valtiotieteiden maisteri.

 

Apulaisosastopäällikkö, Amerikan ja Aasian osasto

Valtioneuvosto nimitti lähetystöneuvos Juha Niemen ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9. lukien ja määräsi hänet ulkoministeriön Amerikan ja Aasian osaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 1.9.202231.8.2026.

Juha Niemi

Niemi siirtyy tehtävään kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin kabinetista diplomaattiavustajan ja kabinetin esimiehen tehtävästä.

Niemi on toiminut aiemmin muun muassa edustuston päällikön sijaisena Tokion-suurlähetystössä sekä pysyvän edustajan sijaisena Maailman kauppajärjestössä (WTO), Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) ja YK:n kauppa- ja kehityskonferenssissa (UNCTAD) Genevessä.

Ulkoministeriön palvelukseen Niemi on tullut vuonna 2001. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Osastopäällikkö, kansainvälisen kaupan osasto

Valtioneuvosto määräsi ulkoasiainneuvos Tuomas Tapion ulkoministeriön kansainvälisen kaupan osaston osastopäällikön tehtävään määräajaksi 19.9.202231.8.2026.

Tuomas Tapio

Tapio siirtyy tehtävään Pariisista OECD-suurlähettilään tehtävästä. Aikaisemmin hän on muun muassa johtanut ulkoministeriössä suunnittelu- ja tutkimusyksikköä ja Länsi-Euroopan yksikköä sekä valtioneuvoston kansliassa taloudellisten ulkosuhteiden yksikköä. Ulkomailla Tapio on työskennellyt Pariisissa ja Washingtonissa.

Ulkoministeriön palvelukseen vuonna 1997 tullut Tapio on koulutukseltaan kansainvälisen politiikan tohtori (Ph.D., Graduate Institute, Geneve).

 

Lisätietoja:

  • Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja, puh. 029 5350038
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi