Nimitetty apulaisosastopäällikkö ja ulkoasiainhallinnon tarkastaja

Nimitetty apulaisosastopäällikkö ja ulkoasiainhallinnon tarkastaja

Valtioneuvosto määräsi kaksi uutta tehtävää ulkoministeriöön torstaina 15. lokakuuta.

Kuvassa Titta Maja
Titta Maja

Valtioneuvosto nimitti lähetystöneuvos Titta Majan ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.11.2020 lukien ja määräsi hänet ulkoministeriön Kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 1.11.2020-31.8.2024.

Maja siirtyy tehtävään Eteläisen Aasian yksikön yksikönpäällikön tehtävästä, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2018. Ennen tätä tehtävää hän oli viestintäosastolla Kauppapolitiikka-lehden päätoimittajana vuosina 2017-2018. Suomen Geneven edustustossa Maja hoiti aseriisuntaa, asevalvontaa ja ihmisoikeuskysymyksiä vuosina 2014-2017. Muuta edustustokokemusta hänellä on Santiago de Chilestä ja Tallinnasta. Hän on palvellut myös EU-delegaatiossa Brasiliassa. Ministeriössä Maja on hoitanut useita kehitysyhteistyöhön liittyviä tehtäviä mm. Afrikan- ja Lähi-Idän sekä Aasian ja Amerikkojen osastoilla. Ulkoministeriön palvelukseen Maja on tullut vuonna 2002. Maja on työskennellyt myös UNDP:n, UNICEF:n ja UNIFEM:n palveluksessa. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.

Kuvassa Ari Rouhe
Ari Rouhe

Valtioneuvosto määräsi lainsäädäntöneuvos Ari Rouheen ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään määräajaksi 19.10.2020-31.8.2024. Ulkoasiainhallinnon tarkastaja johtaa ministeriön sisäisen tarkastuksen yksikköä, jonka keskeisimpiin tehtäviin kuuluu ulkomaanedustustojen ja ministeriön yksikköjen tarkastus. Rouhe on toiminut ulkoministeriön hallintojohtajana vuosina 2009-2020. Edustustokokemusta hänellä on Brysselistä EU-edustuston hallintopäällikön tehtävästä vuosina 2004-2007. Ulkoministeriön palvelukseen Rouhe on tullut vuonna 1995 hallintojuristiksi.

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, puh. 029 535 0038