Naiset toivat virtaa Sambian syrjäkyliin

Sambialaisen kylän naisille ei riittänyt talojen rakentaminen. Naiset halusivat myös sähköistää kylänsä vihreällä energialla. Laina ja oppi saatiin Suomen tukemalta ohjelmalta.

”Naiset pystyvät mihin vain, jos saavat mahdollisuuden”, sanoo talonsa aurinkopaneeleilla sähköistänyt Georgina Kunda.

”Opimme rakentamaan ja asentamaan paneeleja ja yhdistämään ne pattereihin. Oli uskomatonta nähdä, että kaikki toimii, ja nyt meillä on sähköt ja valoa myös iltaisin”, Kunda kertoo.

”Kaikkea pystyy oppimaan", Gergina Kunda sanoo. "Seuraavaksi aiomme perustaa yrityksen, jonka kautta voimme valmistaa aurinkopaneeleja myös myyntiin. Tähän etsimme nyt alkupääomaa”. Kuva: Johanna Erjonsalo.

Kalulushin kylässä Sambian kuparivyöhykkeellä asuva Kunda vetää naisryhmää, joka rakensi itselleen talot ja sähköisti ne tekemillään aurinkopaneeleilla. Myös tiilet valmistettiin itse paikallisista materiaaleista. Naiset saivat lainan ja koulutusta Green Jobs -ohjelman kautta. Hyväksi todettu malli on jo kopioitu naapurikyliin.

Aurinkovoimalla tuotettu sähkö toi valtavan muutoksen kantaverkon ulottumattomissa elävän kylän elämään. Nyt lapset voivat opiskella myös iltaisin, millä on iso vaikutus koulussa pärjäämiseen.

Kansainvälisen työjärjestön ILOn ohjelma on tuonut työtä tähän mennessä työtä yli 4300 sambialaiselle. Vihreät työpaikat ovat kestäviä ja työoloiltaan säällisiä, niissä työntekijöiden turvallisuus ja terveys otetaan huomioon.

Sambian sahoilla vakavat onnettomuudet ovat yleisiä. Green Jobs -ohjelman työpaikkoihin kuuluu työturvallisuuden parantaminen. Kuva: Johanna Erjonsalo.

Sambia kitkee eriarvoisuutta

Vaikka Sambian talouskasvu on ollut nopeaa, maan sisäiset kehityserot eivät ole kaventuneet. Vaurastuminen on keskittynyt kaupunkeihin, ja maaseudulla lähes 70 prosenttia ihmisistä luokitellaan köyhiksi. Heidän ainoita turvan lähteitään ovat olleet sukulaiset ja naapurit. Nyt maahan rakennetaan perusturvaa Suomen tuella.

Nelisen vuotta jatkunut ohjelma on pystynyt vähentämään köyhyyttä kohdealueillaan. Suorat tulonsiirrot ohjataan valikoiduille köyhille perheille. Ohjelma on laajentunut nopeasti, nyt tulonsiirtoja saa jo 540 000 perhettä. Joukossa on naisen johtamia yksinhuoltajatalouksia sekä perheitä, joissa on yli 65-vuotiaita tai vammaisia.

Sosiaaliturva auttaa ihmisiä pahimman yli, kun he jäävät työttömiksi tai sato epäonnistuu. Tukea ovat saaneet kaikkien heikoimmat, köyhimmät ja syrjäytyneimmät ihmiset, jotka eniten tarvitsevat turvaverkkoja. Samalla paikallinen talous on saanut tarvitsemansa piristysruiskeen.

Afrikassa uraauurtava ohjelma on kiinnostanut myös Afrikan unionia, joka on halukas kopioimaan sosiaaliturvaohjelman mallin muuallekin Afrikkaan.

Catherine Kankutalun koko perhe on hyötynyt perusturvasta. Kuva: Johanna Erjonsalo.

Tukea ei riitä kaikille

Perusturvaa voivat saada perheet, joissa on pysyvästi sairas tai vammainen jäsen, yksinhuoltajat ja naisten johtamat taloudet sekä heikoimmassa asemassa olevat yli 65-vuotiaat.Valikoiva sosiaalituki herättää myös närää tuen ulkopuolella jäävissä kyläläisissä. Toisaalta monet iloitsevat saadessaan sen kautta työtä ja tuloja.

Catherine Kankutalun neljän hengen perhe saa 180 kwachan eli noin 15 euron tuen joka toinen kuukausi. Raha on auttanut häntä laajentamaan maissiviljelmiään, aloittamaan bataatin kasvatuksen ja hankkimaan vuohia.

”Olen pystynyt myös työllistämään useita ihmisiä avuksi viljelyyn. Myös siemeniä ja lannoitteita on hankittu.Nyt myyntiin riittää noin 16 säkkiä maissia. Tuloilla pystyn auttamaan lastenlasteni koulunkäyntiä, hankkimaan koulupuvut ja maksamaan koulumaksut.”

”Saan tuen käteisenä rahana läheiseltä koululta. Se on tuonut valtavan muutoksen koko perheemme elämään”, Catherine Kankutalu sanoo.

Violet Mundela kouluttaa perusturvalla lapsenlapsiaan. Kuva: Johanna Erjonsalo.

Violet Mundela on yli 65-vuotias leski ja kasvattaa yksin neljää lastenlastaan. Omat lapset ovat joko kuolleet tai muuttaneet muualle. Hän on maksanut tuella sairaalamaksuja ja ostanut vuohia.

”Toivon lastenlapsieni opiskelevan mahdollisimman pitkälle, koulutus on ainoa perintö, jonka voin heille jättää.”

Mundela rakennutti tuella myös uuden talon.

”Kaikki nauroivat aiemmin huojuvalle majalleni, mutta nyt on toisin. Tein ennen  koulupuvut löytämistäni kangaspaloista, ja söimme vain kerran päivässä. Perusturva on tuonut varmuutta elämäämme ja se on nyt paljon helpompaa,” hän kertoo.

Outi Einola-Head

Kirjoittaja työskentelee ulkoministeriön viestintäosastolla

Vihreät työpaikat –ohjelma

  • Vihreää taloutta ja työpaikkoja edistävä ohjelma on lisännyt ympäristöystävällisten menetelmien käyttöä, luonut työpaikkoja ja edistänyt ympäristön huomioon ottamista koulutusohjelmissa.
  • Uusissa työpaikoissa otetaan huomioon ympäristön ja säällisen työn vaatimukset. Työsuhteeseen on liitetty sosiaaliturva, työlakeja on uudistettu ja työturvallisuutta ja terveydenhuoltoa on parannettu.
  • Suomen tuki on 8,5 miljoonaa euroa vuosina 2014-2018

Perusturvaohjelma

  • Tulonsiirtoja saa 540 000 perhettä. Perusturvaa saavien perheiden lapset sairastavat vähemmän kuin ennen ja käyvät varmemmin koulua.
  • Maatalous tuottaa paremmin ja karjaa on hankittu lisää, kertovat kylistä kerätyt tulokset. Myös paikallinen talous on piristynyt.
  • Suomen tuki on 9,6 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018.
työ