Muutoksia edustustojen palveluihin

Toukokuun alusta lukien edustustot eivät enää hoida jäämistöasioita. Virkatodistus- ja osoitetiedusteluja hoidetaan vain erityistapauksissa. Lisäksi muutos mahdollistaa ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttämisen notaaripalveluissa.

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta vahvistettiin tasavallan presidentin esittelyssä 8. helmikuuta 2019. Laki tulee voimaan 1. toukokuuta 2019. Lainmuutoksen tavoitteena on vähentää konsulipalveluihin liittyvää hallinnollisen työn määrää.

Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Edustustot hoitavat toukokuun alusta lukien osoite-  ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.

Ulkoministeriö ja edustustot neuvovat jatkossakin asiakkaita yleisen neuvontavelvollisuutensa mukaisesti näissä asioissa ja välittävät paikallisten toimivaltaisten viranomaisten ja asiamiesten yhteystietoja. Edustustojen verkkosivuilta löytyy myös ohjeita, miten virkatodistuksen tai osoitetiedon voi hankkia.

Jäämistöpalvelut

Konsulipalvelulaissa oleva sääntely jäämistöpalveluista kumotaan, eikä jäämistöpalveluita hoideta enää edustustoissa. Käytännössä jäämistöasioiden hoito ulkoasiainhallinnossa on jo nykyisinkin rajoittunut paikallisten asianajajien yhteystietojen välittämiseen ja asiakkaan ohjaamiseen paikallisen asianajajan tai lakimiehen puoleen.

Notaaripalvelut

Lakimuutos mahdollistaa myös sen, että ulkoministeriö voi sopia tiettyjen konsulipalvelulaissa säädettyjen notaaripalveluiden ja niihin liittyvien avustavien tehtävien antamisesta ulkoisen palveluntarjoajan hoidettavaksi.   

Lakimuutoksen tavoitteena on ylläpitää hyvän hallinnon takeiden toteutumista ulkoasiainhallinnon toimialaan kuuluvien konsulipalvelujen antamisessa valtion tuottavuusohjelman määrittelemissä puitteissa ja saada konsulipalvelut hoidettua entistä joustavammin, taloudellisimmin ja tehokkaammin.

Konsulipalvelulain muutos on osa ulkoministeriössä vireillä olevaa konsulipalveluiden kehittämishanketta sekä hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta ja normien purkamisesta.