Miten EU:n yritysvastuudirektiivi vaikuttaisi kehittyviin maihin ja niiden yrityksiin?

Ulkoministeriö julkaisee 27.3.2023 kaksi selvitystä, miten EU:n tuleva yritysvastuudirektiivi vaikuttaa kehittyviin maihin, niiden yrityksiin ja kauppaan.

Yritysvastuudirektiivi asettaisi toteutuessaan EU:ssa toimiville suurille yrityksille ja pienemmille tietyillä riskialoilla toimiville yrityksille velvoitteen tunnistaa, lieventää ja pysäyttää niiden omasta ja liikekumppaneiden toiminnasta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Kauppakorkeakoulu Hankenin ja Vaasan yliopiston vetämät konsortiot ovat tehneet tapaustutkimukset Etiopiasta, Tansaniasta ja Kongon demokraattisesta tasavallasta. Tapaustutkimusten avulla tutkijat ovat selvittäneet, miten sääntely vaikuttaisi erityisesti vähiten kehittyneiden maiden talouteen, millaisia pullonkauloja sääntely voi luoda EU:n arvoketjuihin osallistumiseen ja miten Suomi voisi tukea vähiten kehittyneitä maita saavuttamaan sääntelyn tavoitteet.

Ulkoministeriö toivoo selvitysten avulla tuovansa EU:n yritysvastuusääntelyyn myös kehittyvien maiden näkökulmaa, jota myös tarvitaan, jotta sääntelyn tavoitteet – ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja ympäristönsuojelu – toteutuvat.

Kutsu julkaisutilaisuuteen

Tervetuloa mukaan selvitysten julkaisutilaisuuteen maanantaina 27.3.2023. Lisätietoa ja tarkempi ohjelma löytyy oheisesta englanninkielisestä kutsusta (pdf, 170kb).

Ilmoittautuminen(Linkki toiselle web-sivustolle.) viimeistään 22.3.2023. Tilaisuus on englanninkielinen.