Hur går det för diplomatin i den digitala tidsåldern?

Hur går det för diplomatin i den digitala tidsåldern? 

Utrikesministeriet ordnar i Helsingfors den 3 juni 2015 seminariet Diplomati i den digitala tidsåldern.

Att ta fasta på digitaliseringens möjligheter spelar en stor roll i Finlands färska regeringsprogram. Digitaliseringens effekter omfattar utrikespolitik och diplomati. Hur kunde utrikesministeriernas "digilogik" se ut? Anpassar sig diplomatin till denna teknologirevolution såsom också till tidigare innovationer? Ändrar den digitala revolutionen sättet att föra utrikespolitik? Är digital diplomati också något annat än utrikesministeriers, ambassaders och enskilda diplomaters aktivitet på sociala medier?

På dessa och på många andra frågor har man sökt svar i forskningsprojektet "Diplomacy in the Digital Age" som genomförs av utrikesministeriet i samarbete med det holländska Clingendael-institutet. Nu då projektet närmar sig sitt slut ordnas ett sakkunnigseminarium i Helsingfors där man diskuterar framtiden för diplomatin och utrikespolitiken i en värld som digitaliseras i snabb takt.

Program

Seminariets program finns här:  Diplomacy in the Digital Age Seminar Programme

Evenemanget kan följas i direktsändning onsdagen den 3 juni 2015 kl. 9-12 på adressen http://cloud.magneetto.com/formin/2015_0603_DiplomacyInTheDigitalAge/angular

Hashtags på social media är #DigitalAgeDiplo och #DigitalDiplomacy.

För mera information: ställföreträdande planerings- och forskningschef Petri Hakkarainen (petri.hakkarainen@formin.fi)