Ministeri Virolainen: Elin­tar­vi­ke­vie­jän si­ni­val­koi­set vah­vuu­det

Ministeri Virolainen: Elin­tar­vi­ke­vie­jän si­ni­val­koi­set vah­vuu­det

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen mukaan Suomen elintarvikeviennin vahvuus on se, että meillä on tarjottavana poikkeuksellisen kilpailukykyisiä ja innovatiivisia elintarvikkeita. Puhtautta, terveydellisyyttä ja turvallisuutta korostavat elintarviketrendit siivittävät tuotteidemme kysyntää maailmalla.

”Suomalaisella elintarvikealalla on erittäin suuret mahdollisuudet kasvattaa tuotteidensa kysyntää ja myyntiä. Korkealuokkaiset ja innovatiiviset tuotteet eivät kuitenkaan yksin riitä uusien markkinoiden valtaamiseen. Elintarvikeviennissä pätevät samat lainalaisuudet kuin kaikessa muussakin kansainvälisessä kaupassa eli tuotteen kaupaksi saaminen edellyttää aina aktiivista myynti- ja markkinointityötä”, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen muistutti Elintarvikepäivän avausseminaarissa Messukeskuksessa.

Team Finland -verkoston Food from Finland -kasvuohjelma on koonnut yhteen vientiin suuntautuneita suomalaisia elintarvikealan yrityksiä sekä auttanut uusien markkinoiden avaamisessa. Työ on tuottanut hyvää tulosta, mutta vielä yritysten vienninosuudessa on kasvuvaraa.

Ministeri Virolainen toi puheessaan esille myös tulevaisuuden näkymiä.

Hän muistutti elintarviketeollisuuden vastuun korostumisesta globaaleissa ravitsemuskysymyksissä sekä kannusti elintarvikesektoria tulevaisuuden visiointiin, joka huomioi niin ihmisten kuin ympäristön tarpeet. Myös elintarvikealalla tarvitaan kestävää kasvua.

”Suomen tulee olla se, joka käyttää tieteen ja teknologian mahdollisuuksia hyvinvoinnin lisäämiseksi. Globaalin ruuantuotannon tulisi kasvaa merkittävästi, jotta väestönkasvun tuomaan ruuan kysyntään voidaan vastata. Meidän tuleekin pohtia, mitkä ovat vahvuutemme tulevina vuosikymmeninä ja mihin meidän pitää panostaa. Perinteistä alkutuotantoa ja uusia innovaatioita kuten keinolihaa tai jopa ilmasta tuotettua proteiinia ei pidä nähdä vastakkainaseteltuina, vaan kummastakin on löydettävissä omat vahvuudet ja kilpailukykytekijät”, Virolainen painotti.

”Me ymmärrämme, että kansainvälisyys, innovaatiot ja osaamisen kehittäminen ovat niitä kulmakiviä, johon niin koko elintarvikeketjun kuin koko Suomen tulevaisuus pitää rakentaa,” ministeri päätti puheensa.