Minister Toivakka vill att handel och utveckling ska gå hand i hand

Minister Toivakka vill att handel och utveckling ska gå hand i hand

Juha Sipiläs regering har beslutat att Finlands utvecklingsbistånd ska skäras ner med cirka 300 miljoner euro varje år. För utrikesministeriet är en av de största frågorna under valperioden hur detta ska gå till. Vi frågade utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka hur hon ser på saken.

Lenita Toivakka
Lenita Toivakka på utrikesministeriets avdelning på resemässan i januari 2015.

”Nedskärningarna i utvecklingsbiståndet ska ses som en del av hela statsbudgeten, i ett läge där vi måste krympa vår verksamhet för att Finlands tunga skuldsättning ska få ett slut. På lång sikt står målet fortsättningsvis på 0,7 procent”, svarar minister Toivakka.

Hon anser att man måste fundera på hur Finlands utvecklingspolitik kan förnyas så att vi åstadkommer mera med mindre medel.

”När det finns mindre resurser lönar det sig att koncentrera dem tydligare. Det kan betyda att man avstår från någonting, men också att man satsar mera på något mera väsentligt.”

Enligt minister Toivakka kommer Finland i fortsättningen att koncentrera sig på att förbättra flickors och kvinnors ställning, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling – särskilt ur klimatperspektiv – och på företagsverksamhet i utvecklingsländer.

”Handel och utveckling går hand i hand.”

Stora förväntningar på Team Finland

I Finland är skrankorna inom statsförvaltningen och i relationerna till det civila samhället relativt låga, och det gäller också affärsföretag. Men det gör inte samarbetsbehovet onödigt.

En av samarbetsformerna är Team Finland, som har stora förväntningar på sig.

Minister Toivakka påpekar att hon är glad över att kunna fortsätta det arbete hon påbörjade som Europa- och utrikeshandelsminister i den föregående regeringen, i synnerhet arbetet med internationaliseringen av små och medelstora företag.

”Ifjol satte jag och Finlands Företagares ordförande Jyrki Mäkynen upp ett gemensamt mål som gick ut på att fördubbla antalet finländska exportföretag, och höja deras andel av exporten till 25 procent till år 2020” berättar ministern, som själv varit företagare.

Hon understryker Team Finlandpolitiken:

”Här spelar Team Finland en viktig roll. Verksamheten förstärks ytterligare genom mera samarbete mellan aktörerna och mera kännedom om Team Finlands verksamhet. Jag kommer att fortsätta att lyssna på företagen för att vidareutveckla teamets verksamhet, och de exportfrämjande resorna kommer naturligtvis att fortsätta” konstaterar minister Toivakka.

Nytt uppsving för Finland

När vi ber Lenita Toivakka sammanfatta sina viktigaste mål och förväntningar på ministerperioden tvekar hon inte med svaret:

”Vi måste ge Finland ett nytt uppsving, så att vi bättre kan bära också vårt globala ansvar. För min del gör jag allt jag kan för att finska företag av olika storlek modigt ska ge sig ut i världen och Finlands export ska få fart. Jag satsar också på att Finlands utvecklingspolitik är mera fokuserad och resultatinriktad än tidigare. Och jag vill att handeln och utvecklingen ska harmoniera bättre.”

Muualla verkossa