Lehtomäki: Ett tydligare EU är målet

Helsingfors, 27. 7 (FNB-Hanna Miettinen)

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki (c) säger att Finland bör hålla fast vid principen att det utkast till grundlag för EU som framtidskonventet har utarbetat bör kunna ändras vid regeringskonferensen i oktober.

- Pratet om att ingenting borde göras åt konventets dokument kränker den suveränitet som regeringskonferensen åtnjuter, säger Lehtomäki,

Konventets utkast innehåller mycket sådant som Finland inte är nöjd med.

- För oss är roterande ordförandeskap viktigt, liksom också presidentfrågan. Dessutom är det viktigt att varje medlemsland har en kommissionär.

Lehtomäki vill ännu inte uttala sig närmare om vilka frågor regeringen kommer att fästa speciell uppmärksamhet vid i sin redogörelse om konventets arbete. Redogörelsen ges till riksdagen omedelbart efter riksdagens semester i september.

- Regeringen ska nu ta ställning till på vilka punkter Finland har för avsikt att streta emot ända till slutet och på vilka punkter Finland kan flexa, säger Lehtomäki.

För många finländare är det troligen svårt att riktigt förstå förberedelserna av grundlagen för EU.

- Nu sammanställs EU:s alla grundfördrag till en helhet så att också medborgarna lättare begriper vad det egentligen är fråga om i EU.


Centern bör hantera sin kris

Lehtomäki säger att det är helt förståeligt att det inom centern förs en debatt om de händelser som ledde fram till Anneli Jäätteenmäkis (c) avgång.

Händelseförloppet diskuteras fortfarande nästan dagligen i spalterna i centertidningar. Socialdemokraterna anklagas för påtryckning och olika konspirationsteorier frodas.

- De ansvariga inom partiet bör sörja för att det inte växer fram rena fantasifoster och spöken, säger Lehtomäki.

Men hon tycker ändå att det är bra att centerfolket behandlar frågan eftersom den ju tynger och plågar dem.

- Inte vill jag försöka dämpa debatten. Det skulle vara mycket underligt om det inte skulle jäsa alls. Partierna är mångfasetterade folkrörelser och deras verksamhet bygger på att folk får säga vad de har på hjärtat, tillägger hon.
Utrikeshandelsminister Lehtomäki: Handel och utveckling stöder varandra

EU