Minister Lehtomäki: Finlands närområdessamarbete i Baltikum upphör i och med Estlands och Lettlands EU-medlemskap


Joensuu, 22. 9. (FNB) Finlands traditionella närområdessamarbete med de baltiska länderna upphör då Estland och Lettland blir medlemmar i EU. Närområdessamarbetets tyngdpunkt flyttas till nordvästra Ryssland, och verksamheten i Baltikum kommer i fortsättningen att ske enlighet med EU:s verksamhetsmodeller, sade utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki (c) på måndagen i Joensuu.

– Förhållandena inom närområdessamarbetet har klart förändrats sedan år 2000, då den nuvarande modellen godkändes. Modellen är föråldrad och måste förnyas. Arbetet med att utforma en ny strategi pågår som bäst, sade Lehtomäki under ett medborgarforum ordnat av utrikesministeriets Europainformation.

Lehtomäki anser att det nu finns orsak att tänka igenom vad Finlands närområdessamarbete i praktiken betyder.

– Man måste tänka igenom huruvida det är frågan om att motverka hotbilder mot Finland eller om ett partnerskap, sade Lehtomäki.

Enligt den nuvarande strategin stöder Finland en stabil samhällelig utveckling i närområdena och motverkar företeelser som är skadliga för Finland. De skadliga företeelserna är bland annat miljö- och kärnsäkerhetsrisker, smittosamma sjukdomar och organiserad brottslighet.

Ryssland intresserat av nya frågor

Avdelningschef Harry Helenius på utrikesministeriets östavdelning sade att Rysslands intresse för ett traditionellt utvecklingshjälpbaserat närområdessamarbete håller på att minska. Även i ryska Karelen har det ekonomiska läget förbättrats, men där är den traditionella modellen fortfarande efterfrågad.

– Till exempel har Rysslands medlemskap i G8 lett till att Moskvas intresse i större grad flyttat över till internationell handel och finansiering, sade Helenius.

Minister Lehtomäki påminde om att intresset för Ryssland ökar i och med att EU utvidgas. Enligt Lehtomäki är det en nationell utmaning för Finland att uppehålla vår närområdessamarbetsexpertis under nya omständigheter.

– Det kunde bli en exportartikel för oss, med efterfrågan i resten av Europa, sade Lehtomäki.
Europainformationen ordnar 21 medborgarforum om EU:s framtid och om det konstitutionella fördraget. Forumen inleddes den 10 september i Lahtis och på måndagen hölls de i Joensuu och Mariehamn.

Närmare upplysningar om utrikesministeriets närområdessamarbete finns under första sidans rubrik Ministeriet och underrubriken Närområdessamarbete

Europainformationens hemsidor(Linkki toiselle web-sivustolle.)