Minister Lehtomäki vill ha ett tydligt svar om investeringsskyddsavtalet av Ryssland

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki önskar ett klart bud av Ryssland om man kan ingå ett avtal om investeringsskydd mellan länderna innan Ryssland blir medlem av världshandelsorganisationen WTO. "Det skulle vara trevligt att veta om vi skall slita vårt hår i denna fråga eller inte", sade Lehtomäki under en presskonferens vid utrikesministeriet onsdagen den 12 november.

Lehtomäki gör en exportfrämjande resa till Moskva tillsammans med en delegation bestående av tjänstemän och representanter för fyrtio företag i slutet av månaden. Företagsrepresentanterna har uttryckt särskilda önskemål över att få träffa ledningen för olje- och energibolag. Alla möten har ännu inte spikats, men enligt minister Lehtomäki kommer Rysslands Yukos-kris säkert att komma upp i diskussionerna.

Omvälvningarna i Ryssland har ännu inte hämmat de finländska företagens investeringsvilja. Senaste år uppgick de finländska investeringarna till sammanlagt 150 miljoner euro, och summan torde uppnå samma nivå även i år. Enligt Lehtomäki skulle det emellertid vara ännu viktigare ur finländsk synvinkel att det ryska kapitalet skulle återföras från skatteparadisen till Ryssland. ”Nu har kapitalet tyvärr igen börjat flöda ut från Ryssland”, konstaterar Lehtomäki.

De senaste veckorna har varit fyllda av exportfrämjande verksamhet för Lehtomäki. Hon återvände precis från presidentens resa till Chile och Brasilien. Utrikeshandels- och utvecklingsministern kunde under resan utnyttja båda aspekterna av sitt uppdrag. I Brasilien bekantade sig Lehtomäki bland annat med Nokias fabrik. ”Det bästa och mest varaktiga utvecklingssamarbetet är att grunda produktionsanläggningar. De ger en ökad välfärd åt hela området”, sade Lehtomäki.

Trots att utrikeshandeln ofta får större uppmärksamhet vill Lehtomäki även betona utvecklingspolitiken. Ministern sade sig vara nöjd med resultaten rån den nyligen offentliggjorda enkäten, enligt vilken finländarna stöder ett ökat utvecklingsbistånd. Avsikten är också att anslagen skall höjas till 0,45 procent av bruttonationalprodukten. Enligt Lehtomäki är det dock viktigare att koncentrera sig på arbetets kvalitet än på de pengar som används för det.

Finland tänker minska sitt utvecklingsbistånd till vissa länder som inte hör till världens fattigaste. Utvecklingssamarbetet koncentreras, så att de bilaterala projekten får en ökad volym. Finland är fortsättningsvis även medlem i internationella organisationer som deltar i utvecklingssamarbetet. "Över hälften av utvecklingssamarbetet skall även i framtiden vara bilateralt, men i övrigt måste vi lita på att allt sköts på vederbörligt sätt genom EU:s och FN:s organisationer. Man kan fråga sig om det är ändamålsenligt att vi sprider våra begränsade resurser i små smulor över hela fältet", konstaterar Lehtomäki.

Morgonkaffe med utrikeshandels- och utvecklingsminister Lehtomäki direkt på nätet

WTO