Minister Lehtomäki: Utvidgandet av EU:s handelspolitiska kompetens hotar inte basservicen i Finland


Paula Lehtomäki Jag tror inte att utvidgandet av EU:s handelspolitiska kompetens raserar välfärdsservicen i Finland, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki i sin kolumn på MTV3:s Nettivieras-spalt fredagen den 15 augusti.

EU:s framtidskonvent föreslår i sitt slutdokument att unionens handelspolitiska kompetens utvidgas till att omfatta även tjänster och investeringar. Enligt Lehtomäki hotar förslaget inte basservicen i Finland. "Utvidgningen av unionens kompetens strävar till att göra unionens handelspolitik effektivare och snabbare. Med hjälp av denna görs det handelspolitiska avtal - Finlands lagstiftning ändras inte", skriver Lehtomäki.

I egenskap av medlemstat är Finland med om att formulera EU:s politik, påminner Lehtomäki. "WTO:s servicehandelsavtal GATS är knappast heller det som kommer att smula sönder vår basservice. GATS täcker inte offentliga tjänster. Grunden till vårt välfärdssamhälle finns att hitta i de resurser som bildas genom sysselsättningen - i det att skattepengarna räcker till att skaffa och garantera servicen till medborgarna", konstaterar Lehtomäki.
Lehtomäkis kolumn(Linkki toiselle web-sivustolle.)