Prisceremoni för Millennium Technology Prize

Prisceremonin för Millennium Technology Prize på en miljon euro sänds direkt på nätet den 15 april kl 9.00.

Priset utdelas vart annat år för en betydande teknologisk innovation som höjer livskvaliteten, grundar sig på humana värden och befrämjar en hållbar ekonomisk utveckling. Priset ges av Finlands teknologiprisstiftelse, som finansieras av både den finska staten och den privata sektorn.