Media voi muuttaa asenteita lapsikauppaa vastaan

Taistelussa lapsikauppaa vastaan on tärkeää kiinnittää huomio ihmisten asenteiden muuttamiseen ja myös siihen valtaan, joka lehdistöllä on näiden asenteiden muuttamisessa. Ajatukset nousivat esille tiistaina päättyneessä lapsikauppakonferenssissa, jonka viimeisenä päivänä pohdittiin median keinoja vaikuttaa lapsikaupan estämiseen.


Iltapäivän toimittajapaneelissa esittäytyivät yhdysvaltalainen kustannusjohtaja Myrna Blyth, ruotsalainen Dixit Internationalin tuottaja Malcolm Dixelius ja tanskalainen journalisti Ulrikke Moustgaard. Dixelius on tuottanut Moldovassa kuvatun dokumentin lapsiprostituutiosta; Moustgaard puolestaan työskentelee Tanskan suurimman sanomalehden Morgenavisen Jyllands-Postenin tutkivana toimittajana. Erityisesti Dixeliusille lapsikaupasta raportointi ei ole ollut yksinkertaista:

"Olimme tietoisia, että kameran läsnäolo vaikuttaisi moldovalaisen pikkukylän menoon ja muuttaisi kuvaamamme tytön elämää. Mietimme kauan, pitäisikö dokumenttia edes tehdä."

Tanskan poliisin toimintaa tutkineelle Moustgaardille journalismi on ollut konkreettinen väline, jonka avulla ihmisten huomion on voinut suunnata epäkohtiin. Maan siistit prostituutiotilastot osoittivat tarkemmin tutkittuina poliisin laiskan ja välinpitämättömän toiminnan, ja sen Moustgaard artikkeleillaan toi esiin. Toisaalta journalistimaailma ei itse ole aina sen parempi, Dixelius muistutti.

"Venäjällä työskennellessäni tajusin, että asioiden uutisoinnin ongelmana eivät useinkaan ole yksittäiset journalistit vaan median rakenteet, jotka ovat perinteisesti miesvaltaisia ja joita on hyvin vaikea rikkoa."

Jotta journalistit voivat tutkia lapsikauppaa ja uutisoida siitä, ovat toimivat yhteistyöverkostot kansalaisjärjestöihin Dixeliusin mielestä välttämättömät. "Olemme riippuvaisia toisistamme. Kansalaisjärjestöjenkin intresseissä on kasvattaa ihmisten tietoisuutta lapsikaupasta, joten on myös heidän etujensa mukaista että dokumentteja tehdään."

Myrna Blyth kertasi median julmia lakeja: ihmisiä kiinnostavat pääasiassa heidän omat asiansa. Moustgaardin esimerkki Tanskan poliisista on Blythista kiinnostava siksi, että se herättää ihmisten kiinnostuksen. Jos poliisin toiminta on riittämätöntä tässä asiassa, se voi olla riittämätöntä jossain muussakin. Blythin mielestä tärkeää on löytää tarpeeksi voimakas tarina ja sille kertoja: pelkkä uhri ei vielä riitä jutunjuureksi.

Ulkoministeriön edustaja Katharina Bäckman iloitsi hyvin sujuneesta konferenssista. Konferenssin puhujat olivat innostaneet kuulijoita niin, että kysymys- ja vastausosioissa aika oli loppunut usein kesken. Suomeen konferenssiosallistujia oli matkannut Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Venäjän lisäksi Valko-Venäjältä, Ukrainasta, Saksasta ja Yhdysvalloista. Yhteensä osallistujia oli 160.
Helsingissä etsitään keinoja ehkäistä lapsikauppaa

ihmisoikeudet
kansainvälinen oikeus