Att resa utan försäkring är riskabelt

Att resa utan försäkring är riskabelt

När du råkar i nöd utomlands får du hjälp och råd av de finska beskickningarna. Men det lönar sig inte att vänta sig att utrikesministeriet ger pengar eller betalar räkningar, det hör inte till statens uppgifter. Ansvaret ligger hos den enskilde resenären och därför är det skäl att skaffa sig en reseförsäkring.

När man reser i världen lönar det sig att hålla sitt sunda förnuft med sig. Foto: Kari RissaNär man reser i världen lönar det sig att hålla sitt sunda förnuft med sig. Foto: Kari Rissa

Klick, klick och sommarens utlandsresa är reserverad. Flyget och hotellet väljer man noggrant, men reseförsäkringen hoppar man över, eftersom det inte hände något under de tidigare resorna och pengarna behövs för att köpa presenter. Men tänk ifall ...

Mattis plånbok och pass försvinner i en restaurang i Phuket. Matti begär pengar och ett nytt pass av den finska beskickningen för att resan ska kunna fortsätta. Matti får ett nytt pass, men pengar får han inte. Däremot får Matti anvisningar av beskickningen om hur hans släktingar eller vänner kan sända honom pengar från Finland.

Maja får en sjukdomsattack på Teneriffa och man blir tvungen att sända henne med ambulansflyg till Finland. Maja har ingen reseförsäkring och hennes dotter i Finland har inte råd att betala flyget som kostar 50 000 euro. Den finska beskickningen går inte med på att betala flyget trots att dottern begär det. Däremot håller beskickningen aktivt kontakt med Majas dotter och ger henne information om alternativa möjligheter till betalningsarrangemang samt hjälper med att ordna flyget.

Polisen anhåller Ville i Dar es Salaam. Villes kompis ber ambassaden om hjälp, ifall de skulle få Ville frigiven. En representant från ambassaden besöker Ville, men beskickningen kan inte frige honom, betala borgen eller vara hans advokat. Ambassaden berättar åt Villes kompis hur han ska göra för att få en girering från Finland för borgen samt en lokal advokat och tolk.

De ovan beskrivna situationerna är fiktiva, men mycket möjliga för finländska turister. Varför betalar de finska beskickningarna inte resenärernas kostnader eller friger finländare från knipan, fastän nöden är stor? Hurdan hjälp erbjuder utrikesministeriet och beskickningarna resenärerna?

Dessa frågor besvarar ambassadrådet Teemu Turunen. Han leder utrikesministeriets kris- och stödteam som har i uppgift att sköta finländarnas ärenden så gott som möjligt när kriser drabbar världen.

Skattebetalarna betalar inte dina räkningar

Förväntningarna gentemot de tjänster som den finska staten erbjuder har ökat under de senaste åren. Många antar att staten i nödsituationer betalar resenärens sjukhus-, hotell- eller flygräkningar. Enligt lagen betalar staten dock inte kostnader för finländska turister, eftersom ansvaret endast ligger hos resenärerna.

"Det skulle inte vara rättvist att finländska skattebetalare blev tvungna att betala sådana människors kostnader, som inte har tagit reseförsäkring", konstaterar Teemu Turunen.

Chefen för utrikesministeriets konsulära enhet Teemu Turunen förebereder sig inför sina egna resor genom att ta en heltäckande reseförsäkring, kontrollera att han har alla vaccinationer och göra en reseanmälan på webben.Chefen för utrikesministeriets konsulära enhet Teemu Turunen förebereder sig inför sina egna resor genom att ta en heltäckande reseförsäkring, kontrollera att han har alla vaccinationer och göra en reseanmälan på webben.

De finska beskickningarnas uppgift är att bistå och ge råd till nödställda finländare. De är inga handlånekassor eller betalare av räkningar.

Resenärerna ska utomlands iaktta lokala lagar och myndighetspåbud. Ställningen som utlänning medför inga privilegier och därför kan den finska staten inte frige anhållna eller fängslade finländare utomlands.

Enligt Turunen lönar det sig i nödsituationer absolut att kontakta den finska beskickningen, t.ex. ambassaden, konsulatet eller honorärkonsulatet. De känner till landets sed och vet hur man ska gå till väga i problemsituationer.

I praktiken kan beskickningarna till exempel

  • ge råd om gireringar
  • kontakta den nödställdas anhöriga, arbetsgivare och försäkringsbolag
  • bevilja ett pass för hemresan
  • vara i kontakt med myndigheterna
  • hjälpa till med att skaffa en advokat, rättshjälp och tolk.

Ta en reseförsäkring och läs resemeddelandet

Finländarna åker årligen på ungefär 10 miljoner fritidsresor. En stor del av resorna riktas till medelhavsländerna och Thailand och därför undsätts också flest finländare här. Under det senaste decenniet har de konsulära uppgifterna fördubblats. Enligt statistiken dör en och en halv finländare varje dag utomlands, en och en halv finländare insjuknar allvarligt och fem faller offer för brott.

"Resenärernas nödsituationer kan vara verkligt svåra både psykiskt och ekonomiskt, om det inte finns någon försäkring. Släktingar kan bli tvungna att ta t.o.m. stora banklån för att kunna hjälpa en anhörig eller få honom eller henne tillbaka till Finland."

I synnerhet ryggsäcksresenärer och självständiga resenärer har enligt Turunen anledning att hålla familjen och utrikesministeriet uppdaterade om reseplanerna, eftersom de inte har det skydd som gäller paketresor att falla tillbaka på.

Turunens tips för resenärer:

  • sätt dig in i eventuella risker i mållandet
  • kolla i god tid att dina vaccinationer, pass och visum är i skick
  • läs UM:s resemeddelande
  • ta en heltäckande reseförsäkring
  • gör en reseanmälan innan du reser.

Läs också: