Marockos ekonomiminister: Terrorismen får inte hindra handeln

Ekonomiminister Abderrazzak El Mossadeq "Även vi är offer för terrorismen", påpekade Marockos ekonomiminister Abderrazzak El Mossadeq som är på besök i Finland, och hänvisade till den förödande terrorattacken i Casablanca för knappt ett år sedan. "Terroristerna straffade Marocko för dess tolerans och ekonomiska liberalism. Mitt land gör gemensam front med EU-länderna och särskilt Spanien mot terroristerna", sade ministern.

En marockansk affärsmannadelegation under ledning av ekonomiminister El Mossadeq söker denna vecka investeringsvilliga finländska företag. Det man vill ha av Finland är teknologi och know-how, Marocko å sin sida kan erbjuda arbetskraft till ett konkurrenskraftigt pris. För närvarande har inte ett enda finländskt företag någon produktion i Marocko, endast handelsrepresentanter och en del samarbete med lokala företag.

Ekonomiministern godtar inte påståendet att medborgarnas demokratiska rättigheter skulle ha kringskurits alltför mycket under jakten på terrorister efter attacken i Casablanca. "Då lagstiftningen i ett i-land skärps till följd av en terrorattack är detta normalt, men om ett u-land gör samma sak anses det vara ett brott mot de mänskliga rättigheterna."

Samarbete för handel och mot terrorism

Turismen i Marocko blomstrar enligt El Mossadeq som tidigare och andelen utländska investeringar ökar. "Åtminstone de spanska investerarna i landet anser att terrorismen i Marocko endast är ett övergående fenomen. Å andra sidan måste man dock konstatera att inget land kan undgå den moderna terrorismen. Förutom med EU samarbetar vi i dessa frågor även med FN och dess säkerhetsråd", påpekade El Mossadeq.

Marocko vill samarbeta med Europeiska unionen, dit över 60 procent av landet export går. Landets strategi är att fungera som en länk både till Afrika och arabländerna. Marocko vill locka till sig investeringar och stabilitet eftersträvas med hårda tag från statlig sida. Marocko har ett frihandelsavtal med EU sedan 2001 och med Förenta staterna utlovas ett sådant från och med ingången av 2005. Handelsutbytet mellan Finland och Marocko består huvudsakligen av export av träförädlingsprodukter och import av främst frukt, grönsaker och kläder. Under sitt besök träffar minister El Mossadeq bland annat utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki och handels- och industriminister Mauri Pekkarinen. Vid Teknologiindustrin rf:s ekonomiseminarium träffade delegationens medlemmar även finländska affärsmän. Besöket avslutas på lördag. (FNB/UM)

EU
ihmisoikeudet