Markus Lyra blir politisk understatssekreterare

Republikens president har utnämnt utrikesrådet Markus Lyra till understatsekreterare med ansvar för politiska ärenden från och med inledningen av 2005. Markus Lyra kom till ministeriet 1973 och har tjänstgjort vid ambassaderna i Moskva och London samt som Finlands generalkonsul i Leningrad/S:t Petersburg samt som ambassadör i Moskva. Vid ministeriet har han bland annat fungerat som generalsekreterare för Finlands sekretariat vid Finlands och Sovjetunionens vetenskaplig-tekniska samarbetskommitté, vid politiska och handelspolitiska avdelningarna samt som utrikesministerns specialmedarbetare. Från år 2000 har han varit chef för politiska avdelningen.