Maailmanpankin opetusalan asiantuntijat vierailivat Suomessa

Ulkoministeriö rahoittaa kehitysyhteistyövaroista Maailmanpankin opettajien täydennyskoulutus –ohjelmaa ”Coach”, jonka asiantuntijat vierailivat Suomessa 7.-8.11.2022.

Globaalin Coach -ohjelman menetelmiä hyödynnetään jo räätälöidysti Suomen kumppanimaassa Mosambikissa, jossa koulutus on Suomen kehitysyhteistyön painopiste. Kuva: Dominic Chavez/Maailmanpankki

Maailmanpankki ja Suomi tukevat yhdessä koulutusjärjestelmien uudistamista kehittyvissä maissa. Opettajien taitojen kehittyessä myös oppimistulokset parantuvat. Suomen kehitysyhteistyövaroilla on rahoitettu opettajien täydennyskoulutusta Maailmanpankin Foundational Learning Compact –rahaston puitteissa kahden vuoden ajan. Suomi tukee globaalin tason kehittämistyötä ja maatason Coach-ohjelmapilottia Mosambikissa yhteensä 5,5 miljoonalla eurolla.

Covid-19 osoitti, että globaaliin oppimiseen kriisiin tarvitaan yhteisiä ratkaisuja ja kansainvälistä yhteistyötä. Globaali oppimiskriisi on syventynyt pandemian myötä ja oppimisköyhyys on laajentunut entisestään. Arviolta 70% alle 10-vuotiaista lapsista alemman keskitulon maissa ei pysty lukemaan yksinkertaista lausetta. Opettajien ammattitaito ja sen ylläpitäminen ovat avainasemassa oppimistulosten parantamisessa niin kotimaassa kuin Suomen yhteistyömaissa.

Maailmanpankin asiantuntijat tapasivat ulkoministeriön, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Helsingin yliopiston edustajia. Tapaamisiin osallistui myös Opetushallituksen alaisuudessa toimiva Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus FinCEED. Vieraat tutustuivat myös Viikin normaalikoulun alaluokkien opetustoimintaan.

Globaalin Coach -ohjelman menetelmiä hyödynnetään jo räätälöidysti Suomen kumppanimaassa Mosambikissa, jossa koulutus on Suomen kehitysyhteistyön painopiste. Mosambikissa Suomen rahoittaman pilotin kautta vahvistetaan opettajien täydennyskoulutusta muun muassa kehittämällä opettajien saamaa henkilökohtaista valmennusta, oppimateriaaleja ja tuntisuunnitelmia. Pilottia sovelletaan jo 60 koulussa Mosambikissa ja tavoitteena on laajentua noin 700 kouluun vuoden 2023 aikana. Pilottia toimeenpannaan erityisesti Niassan ja Manican maakunnissa ja sovelletaan jo 60 koulussa. Vuonna 2023 ohjelman tavoitteena on laajentua noin 700 kouluun.

Koulutus Suomen kehityspolitiikassa ja yhteistyössä

Laadukas ja kaikkien saavutettavissa oleva koulutus on yksi kestävän kehityksen keskeisimpiä tekijöitä. Koulutus on myös keskeinen ihmisoikeuskysymys. Suomi tukee kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön avulla kestävän kehityksen koulutustavoitteen saavuttamista.

Suomella on oman koulutusjärjestelmänsä maailmanlaajuisen arvostuksen johdosta mahdollisuus ja velvollisuus osallistua pitkäjänteisesti globaalin oppimisen kriisin ratkaisemiseen.

Suomen koulutusalan kehitysyhteistyöllä tuetaan:

  • Oppimisen laatua ja opettajien osaamista
  • Oikeutta koulutukseen, erityisesti tytöille ja vammaisille henkilöille
  • Nuorten työelämäosaamista ja elämäntaitoja