Offentliggörande av Världbankens fattigdomrapport 9.2.2001