Maailman suurinta avunantajaa kuullaan neuvottelupöydissä

Maailman suurinta avunantajaa kuullaan neuvottelupöydissä

EU-jäsenmaiden arvot näkyvät muun muassa ympäristö- ja energia-alan kehitysyhteistyössä, kertoo Kenian EU-johtaja Hubert Perr. Unionilla on vahva rooli YK-tavoitteiden toimeenpanossa.

Maanviljelijä kyntää peltoa
Laikipian kunnassa EU tukee viljelymetodeja, jotka minimoivat kosteuden haihtumista maaperästä ja antavat satoa pienemmällä kastelulla. Kuva: Liisa Takala

New Yorkissa on parhaillaan käynnissä YK:n Agenda 2030 -ohjelman toimeenpanoa arvioiva kokous, jossa EU ensimmäistä kertaa esittelee toimiaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Unionin merkitys on suuri myös globaalisti, sillä EU ja sen jäsenmaat yhdessä ovat maailman suurin kehitysavun antaja. Suomen kehitysavusta kanavoitiin viime vuonna EU:n kautta 18 prosenttia.

Kestävän kehityksen tavoitteita edistetään EU-tuella esimerkiksi Keniassa. EU:n Kenian delegaation johtaja Hubert Perr toteaa, että on paljon hankkeita ja ohjelmia, joita jäsenmaiden on perustellumpaa toteuttaa itsenäisesti. EU-yhteistyön lisäarvon huomaa erityisesti monenkeskisissä neuvottelupöydissä:

”Esimerkiksi poliittisessa dialogissa yksittäinen jäsenmaa ei Kenian kaltaisessa maassa ole kovin vahvoilla, mutta kun EU puhuu yhdellä äänellä hallituksen ja keskeisten sidosryhmien kanssa, meitä kuullaan ja olemme merkittävä kumppani.”

Työtä nuorille

Kenia on myös yksi Suomen kahdenvälisistä kumppanimaista. Perr kiittää Suomea vahvasta tuesta EU:n, sen jäsenmaiden ja Kenian yhteistyöstrategian suunnittelussa.

Kenia on kahden viime vuosikymmenen kuluessa harpannut eteenpäin muun muassa koulutuksen ja terveyden mittareilla. Vuosittainen 5-6 prosentin talouskasvu on vahvistanut yksityissektoria, ja vuonna 2015 maa nousi Maailmanpankin luokituksessa alemman keskitulon maaksi. EU keskittyy Keniassa nyt erityisesti työpaikkojen luomiseen:

”Joka vuosi Kenian työmarkkinoille tulee noin miljoonaa nuorta, mikä on valtava haaste. Teemme paljon yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa ja kehitämme maataloutta.”

EU on mukana myös hallinnon kehittämisessä, mitä Perr pitää kestävän kehityksen selkärankana: vaikka talous kasvaisi vahvasti, on varmistettava, että kehityksestä hyötyvät myös köyhimmät.

Ilmastotyön rooli kasvaa

Ilmastonmuutos näkyy Afrikassa sään ääri-ilmiöinä, ja ilmastokestävyyden merkitys nousee jatkuvasti myös EU:n kehitysyhteistyössä.

”Kenia kärsii vaikeista kuivuusjaksoista 2-3 vuoden välein, kuten tänä vuonna. Tuemme hallitusta ratkaisuissa, joilla ruokaturva voidaan taata myös vaikeina aikoina.”

Paheneviin kuivuuksiin vastaa muun muassa yhteistyössä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n toteutettava viljelyhanke, jossa maan kasvukuntoa ylläpidetään kosteuden ja ravinteiden sitomista lisäävillä menetelmillä. Hanketta on toteutettu kahdeksassa Kenian kunnassa ja siitä on hyötynyt yli 26 000 viljelijää.

Ilmastotyötä edustaa myös suunnitteilla oleva Nairobin julkisen liikenteen uudistus, jossa bussiliikenteen tehostamisella pyritään saamaan tuhansia autoja pois ruuhkaisilta kaduilta. EU on tukenut myös Afrikan suurimman tuulipuiston rakentamista.

”Rahoitamme vain vihreitä energiaohjelmia, emme esimerkiksi hiilivoimaa. Sen lisäksi että EU ohjaa määrätyn osan varoista ilmasto-ohjelmiin, tulee kaiken kehitysyhteistyömme läpäistä tarkat ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit”, Perr kertoo.

”Tässä EU on omimmillaan, ja tässä yhteistyömaat meitä myös arvostavat. Yhdessä YK:n kanssa muodostamme vahvan kumppanuuden kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.”