Internationella pressfrihetsdagen lockar rekordpublik till Helsingfors

Internationella pressfrihetsdagen lockar rekordpublik till Helsingfors

Finland står värd för internationella pressfrihetsdagen (World Press Freedom Day) i Helsingfors den 3–4 maj 2016. Över 800 journalister och representanter för mediebranschen från nästan 100 olika länder kommer att delta i huvudevenemanget i Helsingfors som arrangeras tillsammans med Unesco. Republikens president Sauli Niinistö är evenemangets beskyddare.

Pressfrihetsdagen 2016

Internationella pressfrihetsdagen lockar flera deltagare än väntat. Arrangörerna väntade sig kring 500 deltagare till Helsingfors och nu har över 800 journalister, företrädare för organisationer inom mediebranschen och andra mediearbetare anmält sig. Deltagarna kommer från cirka 100 olika länder.

Dagens huvudevenemang är en konferens i Finlandiahuset som öppnas av statsminister Juha Sipilä. Där utdelas också årets pressfrihetspris. Utrikesminister Timo Soini står värd för ett evenemang för inbjudna gäster.

Utöver konferensen ordnas en stor mängd olika sidoevenemang, bland annat akademiska seminarier, möten och utställningar.

Utrikesministeriet ordnar två seminarier, ett som behandlar Unescos projekt för yttrandefrihet i Mellanöstern och Nordafrika och ett om skydd av de mänskliga rättigheterna i digitala miljöer.

Konferensen ordnas för första gången i ett nordiskt land och för arrangemangen står Finland och FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco. Flera ministerier och nationella intressegrupper är med om att ordna dagens program.

Informationsfrihet huvudtema

Huvudtema för dagen är informationsfrihet. I år fyller den nordiska tryckfriheten 250 år. Världens första tryckfrihetsförordning, som aktivt drevs av Anders Chydenius från Karleby i Finland, trädde i kraft år 1766 i det svenska riket.

Under konferensen i Finlandiahuset behandlas också frågor som gäller journalisters säkerhet, mediekunskap, etik, konstnärlig frihet och FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Finland – pressfrihetens förlovade land

Finland har långa traditioner när det gäller yttrandefriheten och pressfriheten. I den internationella utredningen om pressfrihet som utförs av organisationen Reportrar utan gränser varje år har Finland gång på gång kommit på första plats.

Frågor som gäller yttrande- och pressfriheten är en viktig del av Finland utrikespolitik. Till exempel är en av tyngdpunkterna i den nya utvecklingspolitiska redogörelsen demokrati och samhällets funktionsförmåga. Tillgång till information samt yttrande- och pressfrihet är förutsättningar för att demokrati och mänskliga rättigheter ska förverkligas.

Pressfriheten viktig för de mänskliga rättigheterna

Evenemangen under internationella pressfrihetsdagen framhäver vikten av pressfrihet för att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas, för ett fungerande civilsamhälle och demokratiutveckling. Pressfrihetsdagen är en av FN:s synligaste temadagar och erbjuder ett globalt forum för att granska hur yttrandefriheten utvecklats.

Under dagen ordnas det olika evenemang i cirka 100 av Unescos medlemsländer.

Internationella pressfrihetsdagen har firats den 3 maj sedan 1994. Det var FN:s generalförsamling som fattade beslutet om att inrätta pressfrihetsdagen.

Internationella pressfrihetsdagens program (på engelska)

......................

Utrikesministeriets sidoevenemang

Skydd av de mänskliga rättigheterna i digitala miljöer

I samarbete med Freedom Online Coalition (FOC) ordnar utrikesministeriet seminariet Skydd av de mänskliga rättigheterna i digitala miljöer måndagen den 2 maj kl. 14.00 i Finlandiahuset.

Seminariet behandlar aktuella hot mot de mänskliga rättigheterna i digitala miljöer. Under seminariet diskuteras också hur man kan främja integritetsskyddet och säkerheten på internet, skydda förespråkare av de mänskliga rättigheterna och bevara internet öppet och fritt. Seminariet är på engelska och är öppet för allmänheten. Anmäl dig senast den 27 april.

Program (på finska)

Unescos projekt om yttrandefrihet i Mellanöstern och Nordafrika

Finland har tillsammans med Sverige understött ett projekt om yttrandefrihet som genomförts av Unesco.

Projektets syfte är att stödja yttrandefriheten, fri informationsförmedling och en oberoende och pluralistisk press som strävar efter att främja demokratisk utveckling i Mellanöstern och Nordafrika.

Seminariet behandlar projektets resultat, erbjuder en möjlighet att lära sig mera om yttrandefrihetens tillstånd i Arabvärlden och att diskutera yttrandefrihetens betydelse för hållbar utveckling, demokratisk förvaltning och interkulturell dialog.