Maailman kestävää kehitystä paalutetaan Helsingissä suomalaisprofessorin johdolla

Suomessa kokoontuva asiantuntijaryhmä laatii päättäjille tieteellistä raporttia, joka antaa eväitä globaalien kehityshaasteiden ratkaisemiseen.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) professori Eeva Furman valittiin vuoden 2017 alussa mukaan kansainväliseen korkean tason asiantuntijapaneeliin, jonka tehtävänä on tuottaa tieteellistä tietoa tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutusta. Agenda 2030 –toimintaohjelman 17 tavoitetta tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä kaikissa maailman maissa.

Ensimmäinen seurantaraportti ilmestyy vuonna 2019, ja sen jälkeen julkaisuja on määrä tuottaa neljän vuoden välein. Raportti kokoaa yhteen tiedeyhteisön näkemyksiä siitä, millaiset kehityspolut todennäköisimmin tuottavat haluttuja vaikutuksia ja millaisiin haasteisiin tulisi varautua. Raporttia on kansainvälisessä mediassa verrattu ilmastopaneeli IPCC:n raporttiin.

Professori Furman koordinoi kahta YK-raportin neljästä osiosta.  Joulukuun 12.-13. päivä Helsinkiin kokoontuu hänen johdollaan 15 alan asiantuntijaa ympäri maailman. Kokousta isännöi SYKE yhdessä ulkoministeriön sekä Ranskan ympäristöministeriön kanssa. Kutsuttujen asiantuntijoiden joukossa ovat mm. professori Yonglong Lu Kiinasta, professori Måns Nilsson Ruotsista ja professori Oran Young USAsta.

Työryhmä pohtii Helsingissä muun muassa maiden ja maanosien välisiä raaka-ainevirtoja ja elintapojen siirtymiä sekä niiden vaikutusta kehityksen kestävyyteen.

"On vaikea toimeenpanna tavoitetta yhdessä maassa, jos siihen kytkeytyvät virrat ovat muiden maanosien hallittavissa. Esimerkiksi Suomessa tapahtuva kulutus vaikuttaa merkittävästi useisiin kehitysmaihin, koska käytämme tuotteita, joiden valmistus on kytköksissä niiden maankäyttöön ja vedenkäyttöön", Furman havainnollistaa.

Kokouksen alla tehdyssä videohaastattelussa Furman kertoo mm.  neljä tärkeintä teemaa, jotka tutkimusryhmää tavoitteiden toteuttamisessa juuri nyt kiinnostavat – ks. haastattelu yllä olevan linkin kautta.