Utökat samarbete med Vietnam

Ho Chi Minh-staden växer snabbt. Staden har sex miljoner invånare, och då stadens industriproduktion växer med omkring 15 procent per år och svarar för 40 procent av landets export förstår man att de finländska företagen är intresserade av en bit av denna marknad.

Finnpro och utrikesministeriet anordnade ett företagsseminarium i Ho Chi Minh-staden i samband med utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäkis besök.

Många finländska företag till exempel inom energisektorn är kända här. Åtta företag har agent- eller distributionsföretag i Sydvietnams tillväxtområde. Efter många års grundläggande arbete är de nu redo att övergå till egentlig produktion.

De 28 finländska företag som deltog i företagsseminariet har fått flankstöd från hög nivå.

”Ho Chi Minh-staden håller på att utvecklas till en riktig megastad, där miljöutmaningarna är enorma. Myndigheternas beslut att minska på de miljöskador som industrin förorsakar är välkommet, och Finland har mycket att erbjuda när det gäller miljöteknologi”, betonade ministern då hon talade inför företagsrepresentanter och lokala politiska beslutsfattare vid seminariet.


Lehtomäki:

För att främja företagskontakterna erbjöd utrikeshandelsministern räntestödslån, vars stödandel i år har ökats. Inom ramen för dem väntar för närvarande 20 projekt till ett sammanlagt värde av över 100 miljoner euro. Vatten- och avloppsprojekten i Ho Chi Minh-området är i planeringsskedet och det är möjligt att slutföra dem inom detta år.

Samtidigt konstaterade minister Lehtomäki med hänvisning till Finlands erfarenheter, att det bästa sättet att utveckla ekonomin i en mera hållbar riktning är en öppen och konkurrenskraftig förvaltningskultur utan korruption.

”Våra erfarenheter visar att investeringar i arbetstagares rättigheter och arbetsförhållanden lönar sig på längre sikt. De företag som satsar på detta klarar sig på den internationella marknaden. De europeiska och amerikanska konsumenterna har redan lärt sig att kräva att företagen agerar på ett ansvarsfullt sätt.”

Finländska utvecklingssamarbetsprojekt är uppskattade i Vietnam. Därför har de finländska företagen alla möjligheter att ingå nya avtal. De vietnamesiska företagen, som är i behov av ny teknik, antecknade finländarnas kontaktuppgifter och samlade broschyrer för att säkerställa sina framtida exportmöjligheter.

”Intresset är enormt”, konstaterade Finnpros vice VD Pekka Lappalainen efter seminariet.
kestävä kehitys