Lisää rahoitusta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön – nykyiset ohjelmatukea saavat järjestöt voivat hakea lisätukea vuosille 2020–21

Kansalaisjärjestöjen lisärahoitus suunnataan alueellisesti Afrikkaan ja siinä painottuvat sukupuolten välinen tasa-arvo, ilmastonmuutoksen torjuminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vähemmistöjen oikeudet sekä kansalaisyhteiskunnan myönteiseen kehitykseen vaikuttaminen.

Lisärahoitus toteuttaa osaltaan hallitusohjelman kirjausta kansalaisjärjestöille suunnatun kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta. Siihen kohdennetaan yhteensä noin 22 miljoonaa euroa: 11 miljoonaa euroa vuodelle 2020 ja 11 miljoonaa euroa vuodelle 2021. Hakukierrokseen käytettävissä oleva määräraha varmistuu, kun eduskunta on hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion.

Ulkoministeriö avaa ylimääräisen hakukierroksen järjestöille, jotka saavat ohjelmatukea vuosina 2018–21. Järjestöt voivat hakea lisärahoitusta meneillään oleville ohjelmille vuosille 2020–21. Haun määräaika on 31. lokakuuta 2019.

Ohjelmatuki on suomalaisten kansalaisyhteiskuntatoimijoiden kehitysyhteistyöohjelmille suunnattu valtionavustus.  Ohjelmalla tarkoitetaan hankkeiden ja -toimintojen kokonaisuutta, jolla on selkeästi määritellyt pitkän aikavälin kehitysvaikutukset ja ohjelmatason tulostavoitteet. Tällä hetkellä ulkoministeriö rahoittaa 20 järjestön kehitysyhteistyöohjelmaa.

Lisätietoa hakukierroksesta ja ohjelmatuesta ohjelmatukisivulta