Liikekumppanuustuen ehtomuutokset kannustavat kehittyvissä maissa toimivia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa pilotoinnin avulla

Finnpartnership tukee kaupallista liiketoimintaa, joka luo myönteisiä kehitysvaikutuksia kehittyvissä maissa. Vuoden 2024 alusta pilotointi kohdemaissa sallitaan myös jo kohdemaihin etabloituneille yrityksille. Tukiaste laskee vähiten kehittyneiden ja hauraiden valtioiden kohdalla ja samalla nostetaan PK–yritysten alemman keskitulotason maiden tukiastetta.

Kehitysyhteistyövaroista toteutetun Finnpartnership-liikekumppanuusohjelman ehdot muuttuvat vuoden 2024 alussa. Pilotointi sallitaan jo kohdemaahan etabloituneille yrityksille. Lisäksi vähiten kehittyneiden ja hauraiden maiden tukiastetta madalletaan. Muutoksen myötä tuki näihin valtioihin kohdistuvissa hankkeissa voi kattaa korkeintaan 75 prosenttia kuluista aiemman 85 prosentin sijaan.

Ukraina on ainoa maa, johon kohdistuvien hankkeiden kuluista voi jatkossakin kattaa 85 prosenttia liikekumppanuustuella. Tavoitteena on lisätä tukea Ukrainaan sodan keskellä ja maan valmistautuessa jälleenrakennukseen. Finnpartnership on yksi keino suomalaisten ja ukrainalaisten toimijoiden yhteistyön vahvistamiseen.

Samalla pienten ja keskisuurten yritysten alemman keskitulotason maiden tukiastetta nostetaan 75 prosenttiin, sillä myös LMIC-maat ovat Suomesta katsottuna korkean maariskin kohdemarkkinoita.

Lisäksi pilotointi lisätään tukikelpoisiin toimintoihin myös hankevaiheessa 7: olemassa olevan liiketoiminnan kehittäminen kohdemaassa, jonka avulla yritys voi jatkaa tai syventää etabloitumistaan hankkeen kohdemaassa.

Tuki teknologian ja ratkaisujen pilotoinnille mahdollistaa suomalaisen osaamisen soveltamisen kehittyvien maiden tarpeisiin. Liikekumppanuustuella madalletaan yritysten kynnystä lähteä kehittyville markkinoille. Teknologian ja ratkaisujen pilotointi on tuen ehtomuutoksen myötä tukikelponen toiminto myös jo kohdemaahan asettuneille yrityksille.

Päivitetyt ehdot julkaistaan Finnpartnershipin nettisivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.) 2. tammikuuta 2024.

Finnpartnership tukee kaupallista kestävää ja vastuullista liiketoimintaa, joka luo myönteisiä kehitysvaikutuksia kehittyvissä maissa

Ulkoministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima liikekumppanuusohjelma Finnpartnership tarjoaa liiketoimintaan liittyvää neuvontaa, valmisteluun liittyvää rahoitusta sekä kontakteja, joiden avulla kestävä liiketoiminta kehittyvissä maissa saadaan käyntiin. Liikekumppanuustuki on tarkoitettu siemenrahaksi kaupalliselta rahoituspohjalta toteutuvaan liiketoimintaan, jolla on myönteisiä kehitysvaikutuksia hankkeen kohdemaassa.

Tukea voi saada esimerkiksi kumppanin etsimiseen, toiminnan suunnitteluun ja työntekijöiden koulutukseen. Tukea voi käyttää myös olemassa olevan liiketoiminnan vahvistamiseen tai jatkohankkeisiin sekä pilotointiin.

Finnpartnershipin tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu yritysten, kansalaisjärjestöjen, oppilaitosten ja muiden toimijoiden käyttöön. Liikekumppanuustukea voi hakea ympärivuotisesti.