Lausuntopyyntö UM:n kansalaisyhteiskuntastrategiasta

Ulkoasiainministeriö valmistelee kansalaisyhteiskuntastrategiaa osana valtiovarainministeriön Kuule kansalaista -hanketta. Sen tarkoituksena on lisätä kansalaisten osallisuutta valtion keskushallinnossa, erityisesti ministeriöissä. Ulkoministeriön strategian tavoitteena on tehostaa ministeriön yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa ja lisätä hallinnon avoimuutta ja kansalaisyhteiskunnan osallisuutta asioiden valmistelussa.

Strategiatyön alkuvaiheessa ministeriö kutsui kansalaisjärjestöjen edustajia keskustelemaan yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Nyt valmistunut luonnos kansalaisyhteiskuntastrategiaksi on lähetetty näiden järjestöjen edustajille tutustuttavaksi ja samalla niille on tarjottu mahdollisuutta esittää näkemyksiään luonnoksesta.

Luonnos UM:n kansalaisyhteiskuntastrategiaksi julkaistaan myös tällä verkkosivulla kiinnostuneiden tutustuttavaksi: Luonnos Ulkoasiainministeriön kansalaisyhteiskuntastrategiaksi (avautuu uuteen ikkunaan)

Lukijat voivat esittää siitä näkemyksensä ja
antaa palautetta 31.10.mennessä.