Lausunto Yhdysvaltain presidentin Israelia ja Palestiinaa koskevasta aloitteesta

Yhdysvallat esitti 28. tammikuuta 2020 aloitteen koskien Israelia ja Palestiinaa. Suomi, yhdessä muiden EU-jäsenmaiden kanssa, perehtyy aloitteeseen huolellisesti.

Suomi jatkaa tukeaan Israelin ja Palestiinan väliselle kahden valtion ratkaisumallille, johon päästään neuvotteluteitse, ja jossa otetaan huomioon molempien osapuolten tarpeet ja tavoitteet sekä kansainvälisen oikeuden periaatteet ja ne parametrit, jotka on kansainvälisesti hyväksytty. On tärkeää, että Lähi-idän rauhanprosessi pysyy kansainvälisellä agendalla. Mikäli Yhdysvaltain aloite tuo prosessiin uuden sysäyksen, se on tervetullut.

Tässä vaiheessa mistä tahansa kansainvälisen oikeuden vastaisesta yksipuolisesta toimesta olisi haittaa, joten niitä tulee välttää.