Uttalande om Knessets godkännande av lagen om markreglering

Uttalande om Knessets godkännande av lagen om markreglering

Utrikesminister Timo Soini:

Jag tar skarpt avstånd från det israeliska Knessets godkännande av lagen om markreglering, som Israels justitiekansler anser strida mot grundlagen. Lagens syfte är att legalisera beslagtagandet av privatägd palestinsk mark, och den tillåter retroaktiv ”legalisering” av israeliska bosättningar i det ockuperade palestinska territoriet. Detta äventyrar tvåstatslösningen och strider mot Israels intressen på lång sikt. De israeliska bosättningarna är olagliga enligt internationell rätt och utgör ett hinder för fred.

Jag uppmanar Israel att inte genomföra lagen och att genom sina handlingar och sin politik visa sitt fortsatta engagemang för tvåstatslösningen.