Lettlands utrikesminister önskar fortsatt Nato-utvidgning

Utvidgningen av Nato är för Balticum en mycket viktig sak, konstaterade Lettlands utrikesminister Indulis Berzins i Helsingfors på fredagen den 12 oktober. Berzins och utrikesminister Erkki Tuomioja höll en gemensam presskonferens efter att på fredagen diskuterat om bl.a EU-utvidgning och framtid, säkerhetsfrågor i Europa, Natos utvidgning och regionala samarbetsfrågor.

Enligt Berzins har Lettland och Finland samma uppfattning om det nya världsläget, då man för krig mot terrorister. Han anser utvdgningen av Nato vara mycket viktig för de baltiska länderna och väntar sig att Lettland får en inbjudan till medlemsförhandlingar på Natos toppmöte i Prag nästa år.

Berzins tycker inte att Lettland har några allvarliga problem eller möter några hinder för att bli medlem av Europeiska unionen. Han är optimistisk och tror att processen fortskrider. Lettland inledde förhandlingar år 2000 efter beslut som fattades i Helsingfors toppmöte föregående år. Han nämnde jordbruket som en känslig fråga i medlemsförhandlignarna.

Berzins är i Finland som gäst hos EU-komissionen och föreläste vid ett av kommissionen arrangerat semnarium fredag eftermiddag.

EU
NATO