Lettlands utrikesminister Rihards Piks: Lettlands och Finlands EU-ståndpunkter på samma linje

"Jag är mycket glad över att kunna välkomna Lettland till EU", konstaterade utrikesminister Erkki Tuomioja vid en presskonferens i samband med Lettlands nye utrikesminister Rihards Piks Finlandsbesök i torsdags. Tuomioja berättade att man under besöket närmast behandlat EU-frågor, Mellanösternfrågor samt förbindelserna mellan Europeiska unionen och Ryssland. Enligt Tuomioja är båda länderna mycket nöjda med utvecklingen av de inbördes relationerna mellan länderna.

Lettlands utrikesminister Rihards Piks tackade Finland framför allt för den tid som föregått Lettlands anslutning till EU. Enligt Piks har Finland på många sätt - bland annat genom bilaterala projekt - hjälpt Lettland i denna process. Piks berättade att Finlands och Lettlands ståndpunkter varit på samma linje såväl i fråga om regeringskonferensen, de ekonomiska utsikterna för EU som EU:s utvidgning. Ländernas läge som EU:s gränsstater innebär nya skyldigheter för dem och kräver investeringar och särskilda åtgärder.

Utrikesminister Piks ansåg det vara viktigt att alla medlemsstater och alla EU-institutioner har en gemensam linje gentemot Ryssland. De båda utrikesministrarna trodde att Ryssland kommer att underteckna det utvidgade partnerskaps- och samarbetsavtalet (PCA) inom kort. Tuomioja konstaterade att Ryssland vet att alla delar av avtalet måste undertecknas samtidigt.

Lettlands utrikesminister tror inte att Ryssland kommer att vidta motåtgärder på grund av Natos utvidgning. Piks påpekade att Ryssland samarbetar med Nato. Förutom mötet mellan de 26 Natoländernas utrikesministrar på fredag håller även Nato-Ryssland-rådet ett möte i Bryssel.

Till EU:s militärkommittés ordförande general Gustav Hägglunds förslag om att Nato borde överlåta Europas försvar åt EU, förhöll sig Rihards Piks försiktigt. Enligt Piks borde EU:s strategi komplettera Nato. Lettlands ståndpunkt är att det viktigaste är att man undviker överlappande verksamhet. I framtiden kunde EU och Nato eventuellt dela upp områdena mellan sig, men det är enligt Piks ännu alltför tidigt att diskutera detta.

Enligt utrikesminister Piks kommer EU:s nästa medlemsstater att vara Rumänien och Bulgarien som redan godkänts som kandidater samt Turkiet, som väntar på godkännande. Det viktigaste är att länderna uppfyller Köpenhamnskriterierna. Enligt utrikesminister Tuomioja var ministrarna eniga om att Turkiet bör få bli medlem då landet uppfyller förutsättningarna för detta. Tuomioja konstaterade att Finland respekterar kommissionens beslut om Turkiets möjligheter att inleda anslutningsförhandlingar ännu under innevarande år. Enligt Rihards Piks har Turkiets regering på ett år gjort större framsteg än tidigare regeringar under femton år. Detta visar att Turkiet menar allvar angående EU-anslutningen. Båda utrikesministrarna var mycket nöjda med att Cyperns återföreningsavtal nu kommer att leda till en folkomröstning. "Vi kan bara uppmuntra cyprioterna att godkänna avtalet", konstaterade Tuomioja.

Presskonferensen som RealVideo-sändning

Baltian maat
EU
Latvia
Suomi