Latinalainen Amerikka täynnä mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille

Latinalainen Amerikka täynnä mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille

EU:n uudet kauppasopimukset lisäävät liiketoimintaympäristön vakautta. Sinnikkyys ja sitoutuminen ovat tarpeen kehityshankkeisiin pyrkiville yrityksille.

Thomas Le Vaillant,  Euroopan komission kauppapolitiikan pääosasto. Kuva: Iiris Koskimies
Kauppa Euroopan ja Latinalaisen Amerikan voi kasvaa jopa kolmanneksella, sanoi Thomas Le Vaillant Euroopan komission kauppapolitiikan pääosastolta. Kuva: Iiris Koskimies

Latinalainen Amerikka tarjoaa monia mahdollisuuksia sijoittajille ja yrityksille. Valtavat luonnonvarat, laajentuneet liiketoimintamahdollisuudet sekä lisääntyvä turismi ovat kasvattaneet talouskasvua useassa alueen maassa.

"Suomalaisyritysten jalansija Latinalaisessa Amerikassa on tähän asti ollut suhteellisen pieni", totesi Amerikan kehityspankin IDB:n Euroopan-edustaja Alejandro Alvarez von Gustedt. Hän puhui ulkoministeriön 16. toukokuuta järjestämässä Latinalaisen Amerikan mahdollisuuksiin keskittyneessä seminaarissa.

Vuonna 1959 perustettu Latinalaisen Amerikan kehityspankki IDB on suurin kehityshankkeiden rahoittaja Latinalaisen Amerikan alueella. Pankin tavoitteena on 48 jäsenmaansa tuen avulla vähentää köyhyyttä, lisätä tasa-arvoa ja tukea kestävää talouskasvua.

Suomi on yksi pankin jäsenmaista, mutta vuosien 2006–2014 aikana suomalaisyritykset ovat onnistuneet tekemään vain kolme sopimusta alueen kehityshankkeisiin osallistumisesta. Tilastoissa tosin eivät näy ne yritykset, jotka ovat osallistuneet hankkeisiin alueen maissa toimivien toimipisteidensä kautta.

"Suomella on kuitenkin paljon tarjottavaa. Haluamme, että suomalaisyritykset hyödyntävät Latinalaisen Amerikan mahdollisuuksia aiempaa tehokkaammin", rohkaisi Alvarez von Gustedt.

Sitoutuminen ja sinnikkyys tarpeen

Yksityissektorin tukeminen on keskeinen osa IDB:n toimintaa. Yksityissektori on tärkeä sekä taloudellisen kasvun että köyhyyden vähentämisen kannalta.

Helpottaakseen yritysten pääsyä mukaan Latinalaisen Amerikan kehityshankkeisiin IDB on kehittänyt ConnectAmericas-palvelu. Se auttaa yrityksiä esimerkiksi liiketoiminnan siirtämisessä Latinalaisen Amerikan maihin.

"Alusta ei ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin, mutta se on hyvä työkalu", painotti Alvarez von Gustedt.

Mukaan Latinalaisen Amerikan hankkeisiin pääsyä helpottavat neljä ässää: sitoutuminen pitkällä aikavälillä, sinnikkyys, strategisuus ja systemaattisuus. Myös maan liiketoimintakulttuurin tuntemus on eduksi, lisäsi IDB:n toinen edustaja Esther Rodrigues.

Paikan päälle lähteminen saattaa helpottaa tarjouksen tekemistä ja antaa paremmat mahdollisuudet onnistua hankekumppaneita valittaessa.

Suomalaiset ovat olleet mukana Kirkon ulkomaanavun tukemissa koulutushankkeissa Haitissa ja Pohjoismaisen kehitysrahaston NDF:n hankkeissa Boliviassa, Hondurasissa ja Nicaraguassa sekä useita maita kattavissa alueellisissa hankkeissa.

"Meidän tavoitteenamme on pohjoismaalaisten arvojen tuominen osaksi hankkeita", painotti Pohjoismaisen kehitysrahaston NDF:n Hannu Eerola.

Uudet kauppasopimukset lisäävät yhteistyötä

Myös Euroopan unioni on pyrkinyt helpottamaan ja kasvattamaan EU:n ja Latinalaisen Amerikan välistä yhteistyötä. Sopimusverkoston uusimpia ovat Kolumbian ja Perun sekä Keski-Amerikan maiden kanssa solmitut sopimukset.  

Uutta EU:n, Kolumbian ja Perun välistä vapaakauppasopimusta on valmisteltu vuodesta 2006, ja tällä hetkellä unionin jäsenmaissa on käynnissä sopimuksen ratifiointiprosessi. Vapaakauppasopimusta samoin kuin EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen kauppaosiota sovelletaan väliaikaisesti, kunnes sopimukset on ratifioitu EU-maissa.

Kauppasopimuksen tarkoituksena on helpottaa yritysten pääsyä markkinoille, poistaa kaupankäynnin esteitä, luoda yhteisiä pelisääntöjä, tukea paikallisen talouden integraatiota, varmistaa kestävän kehityksen edistäminen sekä toimia sovittelumekanismina ongelmatilanteissa. Monilta osin sopimukset menevät pidemmälle kuin maiden WTO-sitoumukset. Ne lisäävät liiketoimintaympäristön vakautta ja ennustettavuutta. 

"Sopimusten tuomat hyödyt toteutuvat kuitenkin vain jos yritykset tarttuvat mahdollisuuksiin", painotti Euroopan komission kauppapolitiikan pääosastoa edustava Thomas Le Vaillant.

Iiris Koskimies