Lapsiin liittyvän tekoälyn pelisääntöjä pilotoitu eri puolilla maailmaa

Yritykset ja julkiset toimijat eri puolilla maailmaa ovat pilotoineet YK:n lastenjärjestö UNICEFin kehittämää, Suomen tukemaa Lapset ja tekoäly -ohjeistusta vuoden 2021 aikana. Pilotoinnin tulosten pohjalta kehitetty ohjeistuksen toinen versio julkaistaan marraskuussa 2021.

Poika käyttää digitaalista piirtopöytää
Kuva: Sakari Piippo

YK:n lastenjärjestö UNICEF on kehittänyt yhteistyössä Suomen kanssa ohjeistuksen, joka luo kansainväliset pelisäännöt lapsiin liittyvän tekoälyn käytölle ja kehitykselle. Ohjeistusta on pilotoitu eri puolilla maailmaa, ja Suomessa sen testaamiseen osallistuivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) sekä startup-yritys Someturva.

Ulkoministeriön tukemassa hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joiden avulla on mahdollista suunnitella turvallisia, osallistavia ja lapsen oikeudet huomioivia tekoälyratkaisuja. Pilottiprojektien tulosten pohjalta kehitetty ohjeistuksen toinen versio julkaistaan marraskuussa 2021.

Suomessa HUS kehitti pilotoinnin avulla Mielenterveystalo.fi -palvelun Milli-virtuaaliapuria ja Someturva SomeBuddy-palveluaan.

Ohjeistuksia on testattu Suomen ohella myös muun muassa Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Japanissa, Maltalla, Chilessä, Yhdysvalloissa, Ruandassa, Nigeriassa ja Sierra Leonessa.

 

Tekoälyratkaisuiden tulee olla läpinäkyviä

 

Lapset käyttävät digitaalisia palveluita yhä enemmän. He viettävät vapaa-aikaansa mobiililaitteilla ja etsivät verkosta tietoa itselleen tärkeistä asioista. Tämä on huomioitava usein jo palveluiden suunnittelussa ja lapsille on kerrottava ymmärrettävästi, miten palvelu toimii.

- Jos tekoälyratkaisut eivät ota huomioon lapsia, lasten ihmisoikeudet, kuten oikeus yksityisyyteen ovat vaarassa, Someturvan Eija-Leena Koponen sanoo.

UNICEFin Lapset ja tekoäly -hankkeessa kehitetyn ohjeistuksen avulla on mahdollista suunnitella turvallisia ja lapsiystävällisiä tekoälyratkaisuja. Ohjeistus on opettanut sitä pilotoineille toimijoille, että tekoälyratkaisuiden tulee olla läpinäkyviä.

- UNICEFin ohjeistus on erittäin hyödyllinen tarkistuslista, jota seuraamalla tekoälyä hyödyntävien yritysten olisi hyvä tarkastella toimintaansa. Ohjeistus on helppo ja kehittyvä tapa varmistaa lasten ja nuorten turvallisuus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoitaja Sini Hussein summaa.

Pilotoinnin lisäksi Unicef on kuullut ohjeistusta varten myös tekoälyn ja lastensuojelun asiantuntijoita.

 

Lisätietoa Suomen tukemasta kansainvälisestä tekoäly ja lapset -ohjeistuksesta ulkoministeriön sivuilla.