Närområdets kvinnoföretagare bygger närverk i snabb takt

Helsinki Women Business Leader Summit, som med framgång i Helsingfors arrangerades för att skapa ett nätverk för kvinnoföretagare i Amerika och Östersjöområdet, höll ett uppföljningsmöte i november i Washington. Det var ett studiebesök under vilket där kvinnorna från Östersjöområdet reste för att träffa sina kumpaner från mötet i Helsingfors. Sedan följde tvådagarsutbildning i Georgetown.

Primus motor för evenemanget, Förenta staternas ambassadör Bonnie McElveen-Hunter inbjöd de finländska kvinnoföretagarna att diskutera resultatet av nätverksbyggandet. På en kaffebjudning strax före självständighetsdagen framgick det att projektet underlättat fördjupande av kontakterna och för flera företagare öppnat nya kanaler till marknaderna i USA. Deltagarnas erfarenheter var mycket positiva. "Vi har knutit affärskontakter och vänskapsband. Det är klart att nyttan av detta projekt lever en lång tid ännu.," sammanfattade ambassadör McElveen-Hunter i sitt välkomsttal.

Kvinnoföretagarna diskuterade skillnaderna och likheterna i amerikansk och finländsk
företagsamhet. Ett exempel på de amerikanska kvinnodirektörernas aktivitet är frivilligverksamheten, som inom businessvärlden blivit en intim del av den sk. sociala medvetenheten, dvs. företagets samhälleliga ansvar. I Finland trampar denna verksamhet ännu i barnskorna. Samtalet berörde även de olika utmaningarna inom marknadsföringen. De finländska kvinnodirektörerna konstaterade att marknadsförare för att kunna täcka ett marknadsområde i Europa som är lika stort som USA bör kunna många språk och kulturer. Ambassadören poängerade att det kräver mycket pengar att komma in på de amerikanska marknaderna just pga områdets storlek. Å andra sidan kan goda personkontakter öppna dörrar på överraskande håll.

Kvinnorna som var uppenbart förtjusta över närverket ämnar uppmuntrade av ambassadören göra samarbetet mera regelbundet. En av de centrala tankarna var att förbättra kunskapsnivån i affärsekonomi i skolor och uppmuntra särskilt flickor att bli företagare.

Finlands utrikesministerium har understött nätverken genom stöd via närområdessamarbetet genom att stöda bl.a litauiska kvinnoföretagare.
lähialueyhteistyö